پروتئین اسپکترین

اسپکترین بزرگترین و فراوانترین پروتئین سطحی غشا گلبول قرمز است.این پروتئین ۷۵% از جرم غشا را تشکیل می دهد و به میزان ۲۰۰۰۰۰ مولکول در هر سلول وجود دارد.اسپکترین از دو زنجیره الفا و بتا تشکیل شده است که با وجود شباهت های زیاد ولی توسط دو ژن کد می شوند.هر دو بخش الفا و بتا از ۱۰۶ اسید امینه مشابه تشکیل شده اند که به صورت ۳ قطعه مارپیچی الفا که توسط بخش های غیر مارپیچ به یکدیگر متصل هستند تشکیل شده است.
ساختمان اصلی اسپکترین یک هترودیمر الفا بتا است که درهم پیچیده و یک مولکول انعطاف پذیر،میله ای شکل را ایجاد می کند.
این دیمر ها به یکدیگر متصل شده و الیگومرهای بعدی را تشکیل می دهند.بخش انتهایی NH2 مربوط به زنجیره الفا و انتهای COOH مربوط به زنجیره بتا به اکتین و پروتئین ۴٫۱ نیز متصل می گردد.
اتصال اسپکترین به انکرین(Ankyrin) از طریق محل های اتصال نزدیک به انتهای COOH انجام می گردد.توالی های غیر مککر دیگری نیز در اسپکترین وجود دارد که محلی برای اتصال به کینازها و کال مادولین(Calmodulin) می باشد.
عملکرد اسپکترین حفظ شکل سلول،تنظیم حرکات افقی پروتئین های درونی غشا سلول و چهار چوبی برای پایداری دو لایه لیپیدی می باشد.
هرگونه نقصی در اتصال زنجیره های الفا و بتا عامل الیپلوسیتوز(Hereditary elliplocytosis) ارثی و پیروپویکیلوسیتوز(Pyropoikilocytosis) ارثی می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *