پرورش گوساله

شیوه و روش اصولی پرورش گاو گوساله,تغذیه گوساله و نگهداری و مراقبت از گوساله گاو
پرورش گوساله

برای قطع شیر گوساله ها ۴۳%از تولید کنندگان به عامل سن ۲۷%به مقدار مصرف کنسانتره و حدود ۲۷% نیز به وزن توجه میکنند .
• بیش از ۶۰%گاوداران گوساله ها را حداقل در سن ۸ هفتگی از شیر می گیرند .
جدول:مراحل نمو و توسعه دستگاه گوارش گوساله ها

خوراک مورد نیاز مدت زمان مرحله
شیر یا جایگزین شیر مرغوب به همراه استارتر و آب
از تولد تا۲ الی ۳ هفتگی
در صورتیکه از خوراک خشک (استارتر )استفاده نشود این مرحله بطول می انجامد . فاز پیش نشخوار
شیر دان مهمترین جزءدستگاه گوارش دراین مرحله است
شیر یا جایگزین شیر مناسب به همراه استارتر و آب
میزان مصرف استارتر گوساله به سلامت دام٬نرخ رشد٬در دسترس بودن آب تمیز و برنامه تغذیه ای واحد بستگی دارد . از تولد تا ۲الی ۳ هفتگی تا قطع شیر
زمان این مرحله در صورت تغذیه شیر به مدت طولانی تری افزایش پیدا میکند. فاز انتقالی
از زمان که گوساله شروع به خوردن استارتر میکند تخمیر شکمبه ای آغاز میشود.تولید اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر قندها عامل رشد و نمو شکمبه می باشند .

پس از قطع شیر ٬شکمبه قسمت اعظم انرژی و پروتئین مورد نیاز گوساله را تامین می نماید ٬ برخی از مواد مغذی نیز از روده کوچک جذب می شوند.

از زمان قطع شیر به بعد فاز نشخوار
خوراک خشک تنها منبع غذایی در این مرحله است . شکمبه مهمترین جزء دستگاه گوارش می باشد و میکرو ارگانیسم های آن مسئول تجزیه مواد غذایی و تولید پروتئین وVFA هستند.

تولید اسیدهای پر چرب فرار (VFA) عامل رشد و نمو سریع بافت های شکمبه گوساله ها می باشند٬ اسیدهای چربی که عمدتاً باعث بهبود این فعالیت های متابولیکی می شوند بوتیرات و پروپیونات هستند .
• استفاده از علوفه خشک در تغذیه گوساله های شیر خوار به بهینه شدن نمو شکمبه کمک می کنند و ترجیحاً باید از هفته هشتم پس از تولد این کار را شروع کرد .
• هرگز قبل از سن ۴ هفتگی گوساله ها را از شیر نگیرید ٬زیرا دستگاه گوارش به اندازه کافی رشد نیافته تا مقدار کافی خوراک خشک هضم و جذب نماید .
• گوساله هایی که از بدو تولد آب آزاد در اختیا ر دارند افزایش وزن روزانه بیشتری داشته ٬استارتر بیشتری مصرف کرده و کمتر دچاراسهال می شود .