پروکائین‌ آمید (PROCAINAMIDE HCI)

پروکائین‌ آمید (PROCAINAMIDE HCI)

 

پروکائین‌ آمید (PROCAINAMIDE HCI)

موارد مصرف

پروکائین‌ آمید در درمان‌ و کنترل‌ آریتمی‌ بطنی‌، به‌ ویژه‌ پس‌ ازانفارکتوس‌ قلبی‌ و همچنین‌ تاکی‌ کاردی‌ دهلیزی‌ مصرف‌ می‌شود.
اشکال دارویی
Injection : 1000mg/10ml
فارماکوکینتیک
جذب‌ دارو پس‌ از تزریق‌ عضلانی‌ سریع‌ و متابولیسم‌ دارو کبدی‌ است‌. در حدود 25 درصد از یک‌ مقدار مصرف‌، به‌ متابولیت‌ فعال‌ تبدیل‌ می‌شود. نیمه‌ عمر دارو در حدود 4/5 ـ 2/5 ساعت‌ و نیمه‌ عمر متابولیت‌ آن‌ در حدود 6 ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثر، ازراه‌ طریق‌ عضلانی‌ 60 ـ 15 دقیقه‌ و از راه‌ وریدی‌ فوری‌ است‌. دفع‌ دارو از راه‌ کلیه‌ می‌باشد و سرعت‌ دفع‌ متابولیت‌ آن‌ کندتراست‌.
موراد منع مصرف
این‌ دارو در موارد انسداد کامل‌ قلب‌، نارسایی‌ قلب‌، کمی‌ فشارخون‌ و لوپوس‌ اریتماتوز سیستمیک‌ نباید مصرف‌ شود.
هشدارها
1 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف‌ شود:
بلوک‌ دهلیزی‌ ـ بطنی‌، انسداد شاخه‌ ای‌ ازدسته‌ هیس‌، مسمومیت‌ با دیژیتال‌، نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، عیب‌ کار کلیه‌، میاستنی‌ گراو و تاکی‌ کاردی‌ بطنی‌.
2 ـ تزریق‌ وریدی‌ را باید تنها برای‌ بیماران‌ بستری‌ در بیمارستان‌ به‌ کار رود تا امکان‌ پیگیری‌ وضعیت‌ بیمار وجود داشته‌ باشد.
3 ـ از آنجا که‌ ممکن‌ است‌ در طول‌ تجویز وریدی‌ این‌ دارو کمی‌ فشارخون‌ به‌ سرعت‌ بروز کند، توصیه‌ می‌شود که‌ حتما فشارخون‌ بیمار به‌ دقت‌ و به‌ طور مداوم‌ کنترل‌ شود.
4 ـ سرعت‌ تزریق‌ وریدی‌ این‌ دارو، نباید از mg/min 50 تجاوز کند.
عوارض
تهوع‌، اسهال‌، بثورات‌ جلدی‌، تب‌، ضعف‌ عضله‌ قلب‌، نارسایی‌ قلب‌، سندرم‌ شبه‌ لوپوس‌ اریتماتوز، آگرانولوسیتوز پس‌ از درمان‌ طولانی‌ مدت‌، پسیکوز و آنژیوادم‌ با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.
تداخل دارویی

مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با سایر داروهای‌ ضد آریتمی‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌ تجمعی‌ هر دو برروی‌ قلب‌ شود. مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ کاهنده‌ فشار خون‌ با پروکائین‌ آمید ممکن‌ است‌ سبب‌ تجمع‌ اثر کاهنده‌ فشارخون‌ هردو دارو شود. پروکائین‌ آمید به‌ علت‌ دارابودن‌ اثر مسدود کننده‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌ و یا ضد موسکارینی‌ ثانویه‌، ممکن‌ است‌ اثرداروهای‌ ضد میاستنی‌ را بر روی‌ عضلات‌ اسکلتی‌ خنثی‌ نماید. مصرف‌ همزمان‌ پروکائین‌ آمید با داروهای‌ مسدود کننده‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌، ممکن‌ است‌ موجب‌ طولانی‌ شدن‌ یا تشدید اثر این‌ داروها شود.
نکات قابل توصیه

مصرف‌ این‌ دارو از راه‌ عضلانی‌، فقط در مواردی‌ که‌ امکان‌ تزریق‌ وریدی‌ وجود ندارد، توصیه‌ می‌شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان‌: از راه‌ عضلانی‌ 1000 ـ  500میلی‌گرم‌ هر 8 ـ 4 ساعت‌ تزریق‌ می‌شود. ازراه‌ وریدی‌، ابتدا 100 میلی‌گرم‌ (که‌ برای‌تسهیل‌ کنترل‌ مقدار مصرف‌، در مقدارمناسب‌ از محلول‌ تزریقی‌ دکستروز 5درصد رقیق‌ می‌شود) به‌ آهستگی‌ و به‌ طورمستقیم‌ تزریق‌ می‌شود. سپس‌ این‌ مقدارهر 5 دقیقه‌ تکرار می‌گردد تا آریتمی‌ کنترل‌ شود یا مقدار مصرف‌ تام‌ به‌ یک‌ گرم‌ برسد.از راه‌ انفوزیون‌ وریدی‌، 600 ـ 500میلی‌ گرم‌ به‌ صورت‌ رقیق‌ شده‌ و با سرعت‌ ثابت‌ طی‌ 30 ـ 25 دقیقه‌ تجویز می‌شود.  به‌عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌ برای‌ حفظ و کنترل‌ آریتمی‌، مقدار 6 mg/min ـ 2 پس‌ ازرقیق‌ نمودن‌ انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود.

منبع:yourdoctor.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.