پریون ها(Prions)

6

پریونها ذراتی هستند که تنها از پروتئین ساخته شده اند و تا کنون هیچ نوع اسید نوکلئیکی در ساختمان انها پیدا نشده است.نامگذاری این ذرات بار اول توسط prusiner صورت گرفت و بعد ها مشخص شد که این ذرات،پروتئین های دناتوره ای Denatured هستند که نوع طبیعی و غیر دناتوره ای انها در سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد.
در صورتی که به دلایلی این پروتئین های طبیعی دناتوره شوند و با ذرات پروتئینی طبیعی پریون ها تماس حاصل نمایند،ذرات غیر دناتوره نیز دناتوره شده و در سیستم عصبی رسوب یافته باعث تشکیل پلاک هایی بنام Amyloid Plaque در مغز می شوند.چون دوره کمون بیماریهای ناشی از پریون ها بسیار طولانی است و سابقا تصور می کردند که ویروس ها عامل اچنین بیماریهایی اند،نام slow viru برانها اطلاق می گردید.
از جمله این پریون ها:
کورو(kuru) ،کروسفلد جاکوب(creutzfeld-jakob disease-CJD) ،گرستمن استراسلر سندرم(Grestmann-straussler syndrome) ،اسکراپی(scrapie)
عامل بیماری جنون گاوی که موجب بیماری انسفالوپاتی اسفنجی در انسان می گردد نیز پریون CJD می باشد.جنون گاوی بیماری مشترک بین انسان و دامها است.
نحوه سرایت CJD
یکی از راه های سرایت CJD معمولا از طریق پیوند قرنیه و وسایل جراحی الوده است.نحوه سرایت CJD از طریق خوردن گوشت الوده دام به انسانها است.KURU تنها در برخی از کشورهای افریقائی وجود دارد.
خصوصیت پریون ها:
از خصوصیات مهم مقاوم بودن این ویروس ها به حرارت و مواد ضدعفونی شیمیایی چون الکل اتیلیک 80%،فرمالین 4% و محلول گلترالدی هاید 2%است،ولی ماده سدیم هیپوکلریت 25/5 درصد در از بین بردن پریون ها موثر است.
دوره کمون پریون ها بسیار طولانی و به چندین سال می رسد.
پیشگیری و درمان
در حال حاضر داروی خاصی برای درمان Scrapie CJD و یا دیگر پریون ها وجود ندارد.استریل نمودن وسایل بخشهای جراحی مغز و اعصاب و چشم پزشکی توسط اتوکلاو در دمای 132 درجه سانتیگراد در فشار 20 پوند برای مدت 1 ساعت باعث از بین رفتن پریون ها می گردد،و در حال تنها مواد شیمیایی ضدعفونی کننده برای از بین بردن ویروس CJD سدیم هایپوکلریت نیم درصد و سدیم هیدرواکسید یک نرمال است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.