پسودالشريابوئيدي Pseudallescheria boydii

اسامي مترادف:
پتريليديوم بوئيدي
نام مرحله غير جنسي
Monosporium apiosperum
مشخصات دانه:گرانول ها بزرگ(بيش از 2 ميلي متر)،سفيد رنگ يا مايل به زرد،نرم و كروي و يا كنگره دار مي باشند.
درون دانه هيف هاي عريض(به قطر تا 5 ميكرومتر) با جدار عرضي و واجد سلول هاي متورم به قطر 15-20 ميكرومتر ديده مي شود.
برخي اين سلول ها را كلاميدوكونيدي نيز مي گويند.ليكن به نظر مي رسد كه هيف هاي تغيير شكل يافته نسبت به شرايط محيطي بافت باشند.در بين هيف ها مواد سيماني وجود ندارد.
خصوصيات كلني:كلني رشد سريع دارد و به رنگ سفيد مايل به خاكستري و به فرم پنبه اي ديده مي شود.

Pseudallescheria_conidia

رنگ پشت كلني خاكستري مي باشد.مناسبترين حرارت رشدي اين ارگانيسم حرارت 37 درجه مي باشد.در محيط هاي واجد سيكلوهگزاميد قابليت رشد ندارند.با تهيه كشت روي لام از كلني قارچ،كونيدي هاي فراوان تك سلولي،بيضي شكل و مايل به قهوه اي در روي كونيديوفورهاي كوتاه يا بلند ديده مي شود.
در محيط هاي اسپورزا مثل كورن ميل اگار يا p.d.a كليستوتيوم حاوي اسك و اس7سپور به قطر 100-300 ميكرومتر كه در واقع مرحله جنسي قارچ مي باشد،ايجاد مي گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *