پلاسمای سبز

ظهور رنگ سبز در سرم یا پلاسما بدنبال سانتریفیوژ کردن نمونه خون بیمار پدیده ای نادر است که دلایل آن بشرح زیر می باشد:

  1. اختلالات مربوط به مس

تحقیقات ارتباط بین ایجاد رنگ سبز در سرم و مصرف قرصهای جلوگیری، حاملگی وبالا بودن سطح سرولوپلاسمین خون (گلیکو پروتئین حاوی مس) را نشان داده است. علت آن اثر استروژن بالا در حاملگی و موجود در قرصهای جلوگیری در بالا بردن سطح سرولوپلاسمین می باشد.

 

  1. رنگدانه های صفراوی

در حالتی از یرقان غیر عادی، بجای افزایش سطح بیلی روبین، سطح بیلی وردین خون زیاد میشود که ناشی از یک نقص ژنتیکی در آنزیم بیلی‌وردین رداکتاز است و ایجاد رنگ سبز در سرم می‌نماید.

 

  1. تداخل رنگ‌های مربوط به برخی روشهای تشخیصی پزشکی

رنگ‌های فلورسنت استفاده شده در آنژیوگرافی و بعضی رنگ‌های مورد استفاده در قابل رویت کردن مناطق مورد نیاز بیوبسی طی اعمال جراحی می‌تواند باعث ایجاد این پدیده شود. که بخصوص در مورد وجود رنگ های فلورسنت، احتمال زیاد تداخل با برخی روشهای آزمایشگاهی وجود دارد.

 

نتیجه: بر اساس تحقیقات، نمونه‌های سرم یا پلاسما با رنگ سبز قابل آنالیز شدن می‌باشند اما قطعا در هنگام گزارش، نیاز به اضافه کردن توضیح تکمیلی با این مضمون دارند: وجود رنگ سبز در سرم/پلاسمای بیمار مشاهده می‌شود که ممکن است روی کیفیت نتایج حاصله تاثیر گذاشته باشد.

 

منبع:

 

Randell, P. (2011, June 2011). Green Serum: Should the Laboratory be worried? The Biomedical Scientist, 55, 402.