پيرازيناميد Pyrazinamide

پيرازيناميد Pyrazinamide

اشكال دارويي Scored Tab: 500mg

موارد و مقدار مصرف :
سل
پيرازيناميد يكي از داروهاي درمان چند دارويي سل است. اين دارو براي 2 هفته اول رژيم درماني تركيبي 6 هفته اي (همراه ايزونيازيد و ريفامپين) يا بيشتر تجويز مي شود.
بزرگسالان: mg/kg30-15 يكبار در روز تجويز مي شود. ازg3 در روز نبايد بيشتر گردد. (CDC توصيه مي كند كه در صورتيكه به صورت رژيم روزانه تجويز مي شود نبايد از g2 در روز بيشتر گردد)
رژيم درماني mg/kg70-50 دو بار در هفته براي پذيرش بيشتر و بهتر دارو در بيماران غير بستري موثر واقع شده است.

پيرازيناميد
روش ديگر استاندارد كردن دوزهاي معمول تجويز شده به اين صورت است:
براي بيماران با وزن كمتر از kg50،g 5/1 روزانه يا g2 سه بار در هفته.
براي بيماران با وزن بالاتر از kg50،g 2 روزانه يا g 5/2 سه بار يا g 5/3 دو بار در هفته.
كودكان: تجويز اين دارو براي كودكان توصيه نمي شود مگر به عنوان آخرين انتخاب و همان دوز تجويز شده براي بزرگسالان، در كودكان هم موثر واقع شده است .
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت آسيب كبدي شديد، حساسيت و نقرس حاد منع مصرف دارد.
در بيماران ديابتي با احتياط تجويز شود زيرا كنترل قند خون اين بيماران مشكل مي شود.
به طور كلي انتخاب و تجويز دوز دارو براي افراد مسن بايد با احتياط باشد و معمولاً پايين ترين حد از دامنه دوزها انتخاب مي شود. در بيماران ديابتي با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در مادران شيرده بايد با احتياط تجويز شده و ضرورت و مزاياي استفاده از آن بررسي شود.
تداخلات مهم :
در صورت مصرف همزمان با زايدوودين غلظت سرمي پيرازيناميد كاهش مي يابد.
عوارض جانبي :
شايع ترين: اثرات سمي اين دارو و بر روي كبد شامل افزايش موقت آنزيم هاي كبدي، هپاتيت، تب، بي اشتهايي، بي حالي، بزرگ شدن كبد و طحال.
هيپراوريسمي هم از عارضه هاي شايع اين دارو است كه ممكن است به حمله نقرس منجر شود.
مهم ترين: سميت كبدي (وابسته به دوز است) و واكنشهاي حساسيتي كه نادر است.
توصيه ها :
به دليل اثرات سمي اين دارو، استفاده از آن بايد در صورتيكه ساير گزينه ها رد شوند انجام گردد.
عملكرد كبدي و سطح اسيداوريك خون بيماراني كه از اين دارو استفاده مي كنند، قبل از شروع درمان و در طول مدت درمان (هر2 تا 4 هفته) بايد كنترل شود.
حداقل يك داروي ضد سل ديگر هم به طور همزمان با پيرازيناميد بايد تجويز شود.
درصورت بروز عوارض كبدي نظير يرقان، خارش، زرد شدن ملتحمه و پوست بدن مصرف دارو بايد قطع شود.
بيمار بايد روزانه 2 ليتر آب مصرف كند.
بيماران ديابتي كه پيرازيناميد دريافت مي كنند بايد تحت نظر باشد.
بي ضرر بودن مصرف اين دارو در كودكان ثابت نشده است و فقط در صورت لزوم بايد تجويز شود.
درصورت بروز اين علائم بيمار بايد پزشك مراجعه كند: افزايش اسيداوريك و نقرس (درد مفاصل انگشتان)، پتشي، خونريزيهاي غيرطبيعي، خارش، كهير، اشكال در دفع ادرار، تغيير رنگ پوست بدن به رنگ قرمز- قهواي در نواحي در معرض نور خورشيد و بروز جوش هاي پوستي.
شرايط نگهداري :
در ظروف در بسته و در درجه حرارت 15 تا30 سانتيگراد نگهداري شود