پیش بینی بیش فعالی نوزاد

پیش بینی بیش فعالی نوزاد از نگاه نوزاد

تحقیقات جدید نشان میدهد که میتوان از طریق نوع نگاه نوزادان تازه متولد شده احتمال بیشفعال شدن آنان را در سالهای آتی پیشبینی کرد.
محققان در این تحقیق، با ثبت مدت زمان خیره شدن نوزادان به یک تصویر، نوع نگاه 80 نوزاد یک تا چهار روزه را بررسی کردند.
محققان سه تا 10 سال بعد از والدین این کودکان خواستند تا پرسشنامههایی را درباره خلقوخوی کودکانشان تکمیل کنند. آنها دریافتند نوزادانی که مدت زمان کمتری روی یک عکس تمرکز میکنند، به احتمال بیشتری در سالهای آینده بیشفعال میشوند.

همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، نوزادانی که توانایی تمرکز روی یک تصویر را ندارند در سالهای کودکی دچار مشکلات رفتاری خواهند شد. انجلیکا رونالد، مولف این تحقیق و استادیار دانشگاه بروکبک لندن اظهار کرد: ما توانستیم از طریق تفاوت توجه بصری نوزادان، احتمال بیشفعالی را در بزرگسالی آنها پیشبینیکنیم.
 به گفته رونالد، کشف این تفاوت بزرگ (نوع نگاه نوزادان) باعث شگفتی دانشمندان شده است. این پژوهش نشان میدهد نوزادان لوح نانوشته نیستند، بلکه تفاوتهای آشکاری بین آنان وجود دارد. او معتقد است این تفاوتها در نوزادان احتمالاً به سبب ژنتیک یا محیط رشد آنان است و حتی اگر نوع توجه افراد ناشی از عوامل ژنتیکی باشد، باز هم میتوان راههایی برای افزایش توجهشان ارائه داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.