پی پت

پی پت:
پی پت وسیله ای برای انتقال مایعات است که در آزمایشگاه میکروب شناسی دو نوع دارد:
الف- پی پت معمولی
لوله مدرجی است که برحسب مقدارحجمی که می توان با آن کشید درجه بندی شده است. در آزمایشگاه میکروب شناسی در انتهای پی پت مورد استفاده پنبه ای قرار داده می شود تا از ورود مــواد مــورد آزمایش به درون دهان و برعکس جلوگیــری شـود و سپس استریل می گردد. پی پت ها درون ظـروف مخصوص فلزی به نام  CAN) (PIPETTE استریل و نگه داری می شوند.

ب- پی پت پاستور
پی پت پاستور لوله شیشه ای باریکی است که در انتها کاملاً باریک می شود. در قسمت گشاد پی پت پاستور پنبه قرار داده و قسمت باریک آن را با حرارت مسدود کرده و سپس استریل می نمایند. در موقع استفاده سر باریک مسدود را در مجاورت حرارت شکسته و استفاده می کنند. با پی پت پاستور حجم نامشخصی از مایع را می توان جابجا کرد.
امروزه به منظور رعایت اصول ایمنی پیشنهاد می گردد که هرگز مایع درون پیپت با دهان کشیده نشود و باید از Bulb یا پوار استفاده نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *