چطور میشه انتی هیومن رو کنترل کرد؟؟

2

منظور از گلبول قرمز حساس شده یعنی آغشته شدن گلبول های قرمز توسط آنتی بادی بدون اینکه سبب آگلوتیناسیون گلبول های قرمز گردد.

برخی از آنتی بادی ها نا کامل هستند و قدرت آگلوتیناسیون ندارند که این نوع آنتی بادی ها میتوانند موجب حساس شدن گلبول قرمز شوند.در تمام مواردی که از آنتی هیومن گلوبولین AHG استفاده می شود از گلبول قرمز حساس شده بعنوان کنترل استفاده می گردد که پس از مخلوط شدن آنتی هیومن گلوبولین و گلبول قرمز حساس شده حتما باید آگلوتیناسیون دیده شود.

روش تهيه كردن گلبول قرمز حساس:

8 لوله انتخاب کرده و به همه لوله ها بجز لوله اول 2 قطره سرم فیزیولوژی اضافه کنید، به لوله اول 4 قطره آنتی اضافه کنید ، از لوله اول 2 قطره برداشته به لوله دوم اضافه نمایید و به همین ترتیب از لوله دوم به لوله سوم و … ودر نهایت 2 قطره آخر را بیرون بریزید.
به هر یک از لوله ها 4 قطره سوسپانسیون ارهاش مثبت 2 تا 5% اضافه کنید.
لوله ها را به مدت 20 دقیقه در بنماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید و سپس به مدت 15 ثانیه با دور 3000 سانتریفیوژ نمایید.
پس از سانتریفیوژ لوله ها را از نظر آگلوتیناسیون بررسی کنید، لوله های اول دارای آگلوتینه هستند و لوله های آخر فاقد آگلوتینه می باشند که لوله های فاقد آگلوتینه جهت ادامه آزمایش مطلوب می باشند و حامل گلبول قرمز حساس شده هستند.
لوله های فاقد آگلوتیناسیون را 3 بار شستشو می دهیم.
به همه لوله های فاقد آگلوتیناسیون که 3 بارشستشو شده اند ا یا 2 قطره آنتی هیومن گلوبولین می افزائیم که نتیجه باید بصورت آگلوتیناسیون مشاهده شود.لوله ای که دارای آگلوتینه است دارای گلبول قرمز حساس شده است
به نقل از سايت SB-,EDLAB

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.