دلیل قهوه ای شدن برگ کاهو

چه کنیم برگ کاهو و ساقه آن قهوه‌ای نشود؟

برگ‌ها به‌دلیل اکسید شدن قهوه‌ای می‌شوند. به‌طور کلی، هر سبزی یا میوه‌ای که بریده شود و سپس در معرض هوای آزاد قرار بگیرد به سرعت قهوه‌ای می‌شود.
به همین دلیل توصیه می‌شود بعد از بریده شدن سبزی‌ها از پایه اصلی‌شان آنها را داخل یخچال نگهداری کنید. در این صورت بافت با سرعت کمتری قهوه‌ای می‌شود. در واقع، زمانی که بافت گیاه یا میوه زخمی می‌شود، آنزیم‌هایی در آن فعال می‌شوند که در ترکیب با اکسیژن هوا بافت را قهوه‌ای یا سیاه می‌کنند.
این حالت در مورد بادمجان بسیار دیده می‌شود و بادمجان‌ها پس از پوست کندن به سرعت قهوه‌ای می‌شوند بنابراین بهتر است سبزی‌ها را به اندازه بخرید و بلافاصله هم مصرف کنید.