چگونه در میتوکندری ATP ساخته می شود؟

555555555555

میتوکندری دارای زنجیره انتقال الکترون است.
این زنجیره 5 کمپلکس دارد.
بطوری که از کمپلکس 1 به سمت کمپلکس 5 پتانسیل E0 افزایش می یابد.
همانطور که میدانید میتوکندری دارای 2 غشا می باشد.
کمپلکسهای I و IIو III و IV انرژی را صرف پمپ کردن پروتونها به سمت فضای بین دو غشا می کنند.
کمپلکس v که ATP سنتاز است و از دو جز F0 و F1 ساخته شده از این پتانسیل بوجود آمده بر اثر شیب غلظت برای ساخت ATP استفاده می کند.

666666666666666

میدونیم که داخل فضای ماتریکس میتوکندری چرخه ی کربس انجام میشه و طی این واکنشها NADH و FADH تولید میشه.از این مواد در طی عبور از این زنجیره انتقال الکترون ATP ساخته میشه.
میدونیم که RBC های انسان میتوکندری ندارند.اما به واقع این چه اهمیتی داره؟آیا مزیتی برای RBCهای انسان محسوب میشه؟
مثل زمینه های دیگه ی طبیعت که با نظمی و قوانین حیرت انگیزی طراحی شدن در این زمینه هم همینطوره.
در این گلبولها 1و 3 بیس فسفو گلیسرات که در گلیکولیز از گلوکز حاصل میشه به جای اینکه به سمت مسیر کربس بیاد میتونه به سمت مسیری به نام راپاپورت لوبرینگ بره و ماده ای تولید کنه به نام 2و3 بیس فسفو گلیسرات که این ماده بر تمایل هموگلوبین به اتصال با اکسیژن اثر میگذاره.
ناگفته پیداست که هموگلوبین چه نقش اساسی در انتقال اکسیژن به بافتهای مورد نیاز بدن داره.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.