چگونه نتایج آزمایش‌های قارچ شناسی را گزارش کنیم؟

به نظر می‌رسد که در حال حاضر رویه‌ی مشخص و استاندارد شده‌ای در کشور ما در مورد نحوه‌ی گزارش نتایج آزمایشگاهی مربوط به نمونه‌های قارچی وجود نداشته باشد، لذا با توجه به اینکه این موضوع مورد سؤال برخی از همکاران آزمایشگاهی است اقدام به تنظیم این نوشتار گردیده است. تا زمانی که استادان معظم قارچ شناسی پزشکی و نیز همکاران قارچ شناسی کلینیکی به اجماعی در این زمینه نرسیده‌اند مطالب این نوشتار به منزله‌ی یک الگو و پیشنهاد ارائه می‌شود که امیدوار است تا حدودی راهگشا باشد.

در بخش نخست از این نوشتار نحوه‌ی گزارش نتایج آزمایشگاهی در مورد درماتیت سبوروئیک (پیتروسپوریازیس)، تینه‌آ ورسیکالر، درماتوفیتوزیس (بعلت تریکوفیتون تونسورانس و اپیدرموفیتون فلوکوزوم) را شرح داده و روش نمونه برداری و شرائط و ویژگی‌های مربوط به بیمار نیز مرور می‌گردد.

 

درماتیت سبوروئیک (پیتروسپوریازیس)

تشخیص آزمایشگاهی درماتیت سبوروئیک

برای تشخیص آزمایشگاهی درماتیت سبوروئیک به روش زیر عمل می‌شود:

در شرايطی که بیمار از دو الی سه روز قبل از مراجعه برای شستشوی سر و صورت خود از مواد شوینده (صابون و شامپو) استفاده نکرده و از یک الی دو هفته قبل نیز داروهای ضد قارچی استفاده نکرده باشد اقدام به جمع‌آوری نمونه نمائید.

1- مقداری از پوسته‌ها یا شوره‌ها که ممکن است چرب یا خشک باشند را بکمک تیغ بیستوری حرارت دیده تراشیده و روی یک لام تمیز جمع‌آوری کنید.

2- با افزودن یک قطره آب مقطر پوسته‌ها را خیسانده و سپس با قرار دادن یک عدد لام تمیز دیگر بر روی آن و فشار مختصر پوسته‌ها را بین دو لام له کنید.

3- لام‌ها را با رنگ بلودومتیلن یک درصد بمدت 3 تا 5 دقیقه رنگ آمیزی نمائید.

4- بعد از رنگ آمیزی لام‌ها را به آرامی و با ملایمت با جریان کم آب شستشو دهید.

5- لام را با ابژکتیو 100 و با کمک روغن ایمرسیون مورد بررسی قرار دهید. سلول‌های مخمری با اشکال متنوع (کروی، بیضوی، و دمبلی) و یا اشکالی که نشان دهنده اتصال خطی بین سلول جوانه با سلول مادری هستند و نیز به اندازه‌های مختلف و تعداد زیاد دیده می‌شوند كه مشخصه این قارچ می‌باشد.

تصاویر 1 و 2 و 4 الی 13 مناظر مختلف بالینی ضایعات درماتیت سبوروئیک را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که محل ابتلای به این نوع ضایعات منحصر به نواحی مختلف سر و صورت و یا در وسط سینه‌ها می‌باشد. تصویر شماره 3 منظره میکروسکپی مربوط به نمونه‌ی برداشت شده از پوسته‌ها و شوره‌های این گونه ضایعات را نشان می‌دهد.

[gview file=”https://persianlab.com/wp-content/uploads/report-gharch.doc”]

[gview file=”https://persianlab.com/wp-content/uploads/report-2.doc”]