کاهش ترس از دندان پزشکی

محققان کالج کینگ لندن در این مطالعه 130 نفر را که تمام آنها از درمان دندانپزشکی هراس داشتند، مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه با تمام این بیماران در مورد نحوه درمان صحبت شد و بیش از سه چهارم آنها بدون استفاده از داروهای آرام بخش تحت درمان قرار گرفتند.
این در حالی است که به بیماران مبتلا به ترس از دندانپزشکی اغلب داروهای آرام بخش داده می شود تا دندانپزشک بتواند کار خود را انجام دهد.
مبتلایان به فوبیای دندانپزشکی، بیشتر از سایر افراد مراجعه به دندانپزشک را به تاخیر می اندازند و در نتیجه درد دندان بیشتری را تحمل می کنند و از بهداشت دهانی ضعیف تری برخوردار هستند.
پروفسور ‘تیم نیوتوان’ نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: تجویز داروهای آرام بخش به افراد مبتلا به فوبیای دندانپزشکی در طولانی مدت کمکی به غلبه بر این ترس نمی کند.
وی می افزاید: هدف اولیه از خدمات رفتاردرمانی شناختی، قادر ساختن بیماران به دریافت درمان های دندانی بدون نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش است.
رفتاردرمانی شناختی، بر اساس این مفهوم است که افکار، احساسات روانی و جسمی و اقدامات فرد به یکدیگر پیوسته هستند و افکار و احساسات منفی می تواند انسان را در یک دور باطل بیاندازد.
هدف از رفتاردرمانی شناختی، کمک به افراد در شکستن این چرخه است و اینکه چگونه تغییر الگوهای منفی ذهنی، موجب بهبود احساسات می شود.
در این مطالعه 99 زن و 31 مرد که به یک کلینیک درمانی مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند؛ سه چهارم این گروه ترس از دندانپزشکی داشتند و بقیه از مواردی مانند تزریق و دستگاه های دندانپزشکی می ترسیدند.
چهار پنجم این بیماران (79درصد) بدون استفاده از داروی آرام بخش تحت درمان دندانپزشکی قرار گرفتند و 6 درصد آنها با استفاده از داروی آرام بخش درمان شدند.
تمام این بیماران قبل از اینکه تحت درمان دندانپزشکی قرار گیرند، به طور متوسط پنج جلسه تحت رفتاردرمانی شناختی قرار گرفته بودند.
این مطالعه نشان می دهد که بعد از پنج جلسه رفتاردرمانی شناختی، بیشتر افراد بدون نیاز به داروهای آرام بخش توسط دندانپزشک درمان شدند.