کروموبلاستومایکوزیس (choromoblastomycosis)

کروموبلاستومایکوزیس بیماری غیر مسری مزمن پوست و بافت های زیر جلدی است که توسط بعضی از قارچ های ساپروفیت ساکن در خاک به وجود می اید.شایع ترین فرم بیماری شکل زگیلی ان است.

پاها جایگاه اصلی عفونت هستند ولی دست ها،گوش ها و قفسه صدری شکم هم گرفتار می شوند.عفونت از طریق مجاری لنفاوی منتشر می گردد و گاهی مغز و استخوانها را نیز درگیر می کند.قارچ های عامل بیماری دارای پیگمان قهوه ای روشن،زرد قهوه ای مایل به سیاه می باشند که عبارتند از:فونسکا پدروزوئی(fonsecaea pedrosi)،فونسکا کمپکتا(fonsecaea compecta)،فیالوفوراورکوزا(phialophora verrucosa)،کلادوسپوریوم کاریونی (cladosporiun carrionii).

در کروموبلاستومایکوزیس سلول های اسکلروتیک و شبه مخمری و در سایر فرم های فئوهیفومایکوزیس،مسیلیوم های قهوه ای رنگ دیده می شود که به دنبال یک زخم نافذ ایجاد می شود.عامل بیماری کیست فئومایکوتیک اگزوفیالاجنسلمی می باشد که بیشتر ضایعات زیرجلدی و ابسه جلدی داخل عضلانی را ایجاد می کند.

نوع نمونه قابل بررسی کروموبلاستومایکوزیس:پوسته،چرک و ترشحات موجود در ضایعات

روش نمونه برداری:تراشه های پوست و کروت های سطحی را تراشیده و در روی لام و یا پلیت جمع اوری می نمائیم.همچنین از ابسه ها و ترشحات در صورت وجود می توان اسپیره تهیه نمود و از ضایعات نیز در صورت نیاز بیوپسی تهیه شود.

تشخیص ازمایشگاهی کروموبلاستومایکوزیس:

ازمایش مستقیم:تراشه های پوست و یا کروت های سطحی و مواد اسپیره شده و ایسه های مغزی را بر روی لام تمییز قرار داده و بر روی ان 2-1 قطره پتاس 10% ریخته سپس مورد بررسی میکروسکوپی قرار می دهیم.

در بیوپسی کروموبلاستومایکوزیس زگیلی اجسام اسکلروتیک یا فوماگوئید بیشتر مشاهده می شوند که دارای دیواره ضخیم،قهوه ای با تقسیمات عرضی یا دوتایی هستند و به صورت گروهی یا زنجیردار ممکن است قرار گیرند.

کشت:کشت را در محیط های سابورودکستروز اگار حاوی سیکلوهگزامید و کلرامفنیکل انجام داده و به مدت 6 هفته در 25 درجه سانتیگراد نگهداری می نمائیم.سپس با استفاده از کونیدیا و وضعیت تقسیم انها ارگانیسم را تشخیص می دهیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.