کریستال کلسیم اگزالات

کلسیم اگزالات

کریستال های دی هیدرات ممکن است در PH 6 یا در ادرار طبیعی ظاهر شوند.شکل کلاسیک آنها به صورت هشت وجهی کوچک بی رنگ شبیه پاکت نامه است اشکال دمبلی و لوزوی نیز ممکن است ایجاد شود.اشکال طویل تر در کلسیم اگزالات مونوهیدرات ایجاد میشوند.کریستال های اگزالات در اسید استیک نامحلول است.کریستال های اگزالات اگر در تعداد زیاد موجود باشند ،منعکس کننده بیماری مزمن کلیوی شدید یا مسمومیت با متوکسی فلوران یا اتیلن گلیکول می باشند.اگزالوری در صورتی قابل توجه است که انعکاسی از افزایش جذب اگزالات از مواد غذایی متعاقب بیماری روده کوچک و یا قطع روده کوچک به علت بیماری کرون باشد.اگزالوری ممکن است همچنین در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند متعاقب مصرف مقادیر زیاد اسید آسکوربیک دیده شود.

کریستال کلسیم اگزالات کلسیم اگزالات در ادرار کلسیم اگزالات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *