کشت روی محیط Malonate Broth

تشخیص گونه های انتروباکتریاسه بویژه سالمونلا

۲-  اساس آزمایش:

این محیط کشت محتوی مالونات سدیم (منبع کربن اولیه)، مقادیر کمی گلوکز و عصاره مخمر (مواد مغذی)، برم تیمول بلو (معرف pH)، انواع نمک ها و یک سیستم بافر است. ارگانیسم هایی که رنگ آبی نیلی
(رنگ آبی آهن دارPrussian blue ) تولید می کنند، قادرند مالونات را به عنوان منبع کربن استفاده کنند. اگر بتوانند از مالونات به عنوان منبع کربن استفاده کنند، پس می توانند از سولفات آمونیم نیز به عنوان نیتروژن استفاده کنند، در نتیجه محصولات قلیایی تولید می کنند که دلیل افزایش pH و تغییر رنگ محیط به آبی است. ارگانیسم هایی که قادر نیستند از مالونات به عنوان منبع کربن استفاده کنند، معمولاً رشد نمی کنند و محیط سبز باقی می ماند.

 

۳-  نمونه اولیه: 

کلونی های ناشی از کشت ارگانیسم بر روی  TSI ، KIA  یا Broth

 

۴- مواد و ابزار لازم: 

 محیط کشت مالونات Broth

 

۵-  روش انجام کار:

از کشت ارگانیسم بر روی KIA ,TSI  یا Broth KI به محیط مالونات Broth تلقیح نمایید. مایع تلقیح باید شفاف و رقیق باشد. کشت را در دمای C ° ۳۵  انکوبه نموده و آن را بعد از ۲۴-۱۸ ساعت و سپس بعد از ۴۸ ساعت برای تولید رنگ آبی بررسی نمایید. بعضی از ارگانیسم ها فقط مقادیر کمی قلیا تولید می کنند. هر نشانی از رنگ آبی را مثبت تلقی نمایید. مقایسه با لوله ای که تلقیح نشده، می تواند مفید باشد. تولید رنگ زرد نشانگر واکنش منفی است. این واکنش احتمالاً ناشی از تخمیر مقدار کم گلوکز در محیط است.

 

۶-  برنامه کنترل کیفی (QC):

_        سوش کنترل منفی  :  E. coli ATCC 25922 فاقد رشد (سبز)

 

  • سوش کنترل مثبت: Klebsiella pneumonia sub sp. Pneumonia ATCC 13882 رشد خوب، آبی (مثبت)
  • سوش کنترل مثبت :  Enterobacter aerogenes ATCC 13048رشد خوب، آبی (مثبت)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *