کشت مدفوع

آزمایش کشت مدفوع:

هدف : انجام آزمايش کشت مدفوع جهت عفونت هاي روده اي

تجهيزات : سوآپ استريل – محيط SS – محيط سلنيت F – محيط EMB – لوپ – شعله – ماژيک

 

روش انجام کار :

نمو نه مدفوع بلافاصله پس از رسيدن به ازمايشگاه ميبايست کشت داده شود درصورتي که اين کار سريعا ميسر نباشد ميتوان ان را برا ي مدتي دريخچال نگهداري کرد .

حداقل محيط هاي لازم براي کشت مدفوع محيطهاي SS وEMB يا مککانگي و سلنيتf ميباشد البته براي کامپيلوباکتر بايد از مولر هينتون با5درصد خون گوسفند و براي ويبريو ها با انکه به خوبي روي مککانگي رشد ميکنند بهتر است از محيط اختصاصي TCBSاستفاده شود. براي يک کشت معمول براي جستجوي دو باکتري سالمونلا وشيگلا بايد به روش زير عمل نمود :

پس از شماره گذاري محيط هاي کشت ابتدا توسط سوآپ استريل مقداري از نمونه مدفوع بيمار را برداشته و در داخل محيط سلنيتf کشت دهيد.سپس درب لوله را بسته و آن را پس از 12 تا 18 ساعت انکوباسيون در انکوباتور بر روي دو محيط کشت SS,وEMB يا مککانگي توسط لوپ کشت و ساب کالچر نماييد.

سپس محيط هاي کشت را مجددا به مدت 24ساعت در37 درجه انکوباسيون نماييد .پس از اين مدت درصورت رشد هر گونه کلني لاکتوز منفي که روي محيط کشتهاي EMB,SS, و مککانگي بيرنگ ميباشند ميبايست ان را توسط محيطهاي افتراقي چون TSI,SIM,MR اوره و سيترات بررسي افتراقي کرد و درصورتي که با دو باکتري سالمونلا يا شيگلا مطابقت کرد بايد توسط انتي سرمهاي مربوطه چک و انتي بيوگرام شوند البته درمورد کودکان زيردو سال درصورت رشد باکتري E.COLI که براي بزرگ سالان کاملا طبيعي ميباشد باز هم بايد انرا انتي بيوگرام کرده ونتيچه را براي پزشک ارسال کرد چون بعضي ازسوشهاي ان انتروپاتوژنيک بوده و باعث اسهال در کودکان ميشوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.