کشت گلو Throat Culture

کشت گلو
کشت ترشحات گلو یکی از آزمایشهای روتین در بخش میکروبشناسی محسوب میشود که در بیماران دارای گلودرد درخواست میشود . البته بین گلودرد وسرماخوردگی تشابهات فراوانی وجود دارد که از نظر عامه مردم در یک دسته قرار میگیرند ؛ اما معمولا در سرماخوردگیها در اغلب موارد ویروسها بالاخص ویروس آنفلوآنزا عامل بوجود آورنده آنست ، درصورتیکه درگلو درد عامل بوجود آورنده در اغلب موارد میکروبها میباشند که اصطلاحا بنام گلودرد عفونی ( چرکی ) خوانده میشوند وپزشکان تنها درشرایطی که به عفونت گلو مشکوک باشند ، جهت بیمارشان درخواست آزمایش کشت ترشحات گلو را درخواست میکنند. دراینحالت ودر معاینه فیزیکی بیمار کلنیهای میکروبی درگلو وعموما برروی لوزه ها وجود دارد و درپی مشاهده چنین حالتی است که آزمایش انجام میگیرد . هرچند که در سرماخوردگی ویروسی وهمچنین دربیماری مونونوکلئوز عفونی نیز این حالت دیده میشود ودر تعدادی از موارد کشت گلو بیشتر برای رد عفونت چرکی است نه قبول آن .
حال چرا عفونت چرکی گلو از چنین اهمیتی برخوردار است ؛ که حتی برای رد آن هم کشت ترشحات گلو در خواست میشود ؛ وجواب این است که
درصورتی که میکروب مهاجم به گلو از نوع خاص آن یعنی Beta Hemolytic Streptococci گروه آ باشد حتما باید درمان آنتی بیوتیکی با پنس سیلین انجام پذیرد ؛
 این میکروب میتواند سلسله علائمی را بوجود آورد که منتهی به ناراحتیهای دریچه های قلبی و عوارض روماتولوژیک و …. گردد ، ودرصورتیکه این میکروب از ترشحات گلو ایزوله ( جداسازی ) شود ؛ حتما بایستی در اسرع وقت آنتی بیوتیک تراپی شروع شود واز طرفی درصورتیکه این میکروب خاص عامل بوجود آورنده گلو درد نباشد ، درمان آنتی بیوتیکی نه تنها کمکی به وضعیت بیمار نمیکند ، بلکه به دلیل آنکه اصولا همه داروها در بدن مانند سموم عمل میکنند ، تجویز آن باعث در گیری بدن به عامل سمی جدیدی میشود که میتواند روند بهبودی بیماری ویروسی عامل بوجود آورنده سرماخوردگی اختلال ایجاد نماید .
بد نیست دراینجا به این باور عمومی غلط درجامعه بپردازیم که معمولا این باور در عموم جامعه بوجود آمده است که هروقت خودشان یا اعضاء خانواده شان مبتلا به تب میشوند بلافاصله با دردسترس ترین آنتی بیوتیکها شروع به درمان او مینمایند ؛ که این موضوع از چند جهت اشکال دارد ، اول اینکه ممکن است که عامل بوجود آورنده بیماری اصلا باکتریال نبوده ؛ ثانیا آنکه اگر هم میکروبی باشد میکروب آن چیست و سوم آنکه آنتی بیوتیک مورد استفاده چه آنتی بیوتیکی باید باشد ودر آخر اینکه حتی اگر آنتی بیوتیک نیز بصورت شانسی درست انتخاب شده باشد طول درمان بیماری چه مدتی است . ضمن آنکه معمولا درمنازل اکثر ما ایرانیها مقادیر متنابهی آنتی بیوتیک وجود دارد که دراکثر موارد نیز آموکسی سیلین ؛ آمپی سیلین ؛ کوتریموکسازول و …. میباشند ؛ که دراکثر مواقع نیز افراد با آموکسی سیلین درمان خود واعضای خانواده را شروع میکنند . که در اینجا دومسئله را باید بیان کرد ؛ اول آنکه علت موجود بودن آنتی بیوتیک درمنازل ما ایرانیها آنست که متاسفانه اکثرا طول درمان بیماریهای عفونی قبلیمان را بدرستی انجام نداده ایم ودرثانی اکثر میکروبهای موجود درجامعه ما به همان دلیل که طول درمانها بخوبی به اتمام نرسیده اند به این آنتی بیوتیک بسیار سالم ( کم خطر تر از بقیه آنتی بیوتیکها) مقاوم شده اند . و تاسف بار تر آنست که این آنتی بیوتیک در اکثر موارد بر میکروب فوق هیچ تأثیری نداشته و تنها سیستم کاملا کارآمد بدن را دچار مشکل میکند .
حال به موضوع اصلی باز میگردیم که درصورتی که پزشکتان به وجود میکروب فوق مشکوک شود برای رفع شبهه آزمایش کشت گلو را برای شما تجویز نموده است و در برخی موارد ممکن است حتی این آزمایش را بصورت اورژانسی شامل کشت و لام مستقیم از ترشحات گلو درخواست نماید و در شرایط به مراتب خاص تر ممکن است درکنار آن لام مستقیم از نظر دیفتری نیز جزء دستورات پزشک برای آزمایشگاه بوده وبعلاوه آزمایش CBC نیز دردستورات ایشان باشد ؛ پس تا اینجا موضوع کشت ترشحات گلو به چند تشخیص مشتق گردید ؛ آیا بیماری ویروسی است یا باکتریال است واگر باکتریال است باکتری بوجود آورنده آن چیست واگر درلام مستقیم که درشرایط اورژانسی بایستی ظرف حداکثر یک تا یک ونیم ساعت بعد جواب آن به دست پزشک رسانده شود ؛ چه تشخیصی را تبیین مینماید که پزشک تصمیم به درمان خودرا براساس آن استارت زده وحتی شاید از بیمار بخواهد که برای ادامه درمان در بیمارستان بستری گردد .
پس بیائیم کشت ترشحات گلو را جدی تلقی کنیم ، زیرا میکروب استرپتوکوک دردراز مدت مشکلاتی را دربدن بوجود می آورد و میکروبی مانند دیفتری نیز خیلی سریعتر از آنکه از درمان آنتی باکتریالمان نتیجه ای عایدمان شود باعث مرگ بیمار میشود .

از طرفی تعدادی از هم وطنانمان به درمان های بقول خودشان شیمیائی اصلا اعتقاد نداشته ؛ معمولا از داروهای گیاهی تهیه شده از عطاریها که معمولا توسط عطار یا افراد مسن فامیل توصیه گردیده است استفاده مینمایند و دم کرده یا جوشانده این مواد را استفاده مینماند که دربسیاری از موارد شاید نود ونه درصد جواب هم میگیرند ولی عزیزانم اگر مورد جدید شما همان یک درصدی باشد که به این مواد جواب نمیدهد ویا آنکه عامل آن استرپتوکوک و یا بصورت بسیار نادرتر دیفتری بود ؛ آیا حدس میزنید که چه عوارض خطرناکی میتواند داشته باشد ؛ وجالب تر از آن اینکه در برخی از استانهای جنوبی کشورمان ( از جمله استان کرمان ) بسیار معتقدند که استفاده از ماده اعتیاد آور تریاک این بیماری ( سرماخوردگی ) را به سرعت درمان میکند ، که باتوجه به آنکه مرفین یعنی همان ماده موثره تریاک که یکی از قویترین مسکن هاست میتواند جلوی بروز علائم بیماری را گرفته واگر بیمارتان مبتلا به یکی از موارد فوق الذکر باشد حتی اورا تا سرحد مرگ برساند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *