کشت HIV

HIV-1 را می‌توان با کشت سلول‌های تک‌ هسته‌ای آلوده خون محیطی بیمار اثبات كرد. کشت مثبت مستقیماً عفونت HIV-1را تأئید می‌کند و مزایایی ارائه می‌دهد:

  • تشخیص HIV-1 در نوزادان کمتر از 15 ماه با مادران آلوده به HIV-1
  • تشخیص عفونت حاد HIVدر افراد با خطر بالا

3- تسهیل تصمیم در نتایج تست آنتی‌بادی وسترن بلات حد وسط

کشت ویروسی با مخلوط کردن سلول‌های بیمار و سلول‌هایی از دهنده‌های غیرآلوده با فایتو هماگلوتینین (Phytohemagglutinin) انجام می‌شود. رشد HIV-1با آزمایش مایع رویی کشت برای بررسی آنتی‌ژن P24 با روش EIA تعیین می‌شود. کشت‌ها معمولاً در دو هفته مثبت می‌شوند اما برخی تا 60 روز ممکن است برای رشد نیاز به زمان داشته باشند.