کلستریدیوم تتانی یا باسیل نیکولایر

کلستریدیوم تتانی یا باسیل نیکولایر (C.tetani or NICOLIER Bacill):
عامل بیماری کزاز (tetanus) می باشد. باسیلی است باریک و بلند، دارای یک اسپور گرد و انتهایی که قطر آن از خود باسیل زیادتر است و باعث تغییر شکل در انتهای باکتری می گردد و باکتری شبیه چوب طبل یا سنجاق می شود. اسپور در بدن و محیط کشت، هر دو تشکیل می گردد. بدون کپسول، متحرک و گرم مثبت است. در کشت های کهنه اشکال غیر عادی و گرم منفی مشاهده می شود و گاه در روی آگار خون دار همولیز ایجاد  می کند و باکتری می تواند در محیط کشت جامد، سوارمینگ ایجاد کند.
این باسیل یک اگزوتوکسین قوی به نام تتانواسپاسمین تولید می کند که عامل اصلی بروز علائم بیماریست. برای تشخیص آزمایشگاهی بیماری کزاز از روش های آزمایش مستقیم، کشت در محیط بی هوازی و تلقیح به حیوان استفاده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *