کلستریدیوم پرفرنجنس

کلستریدیوم پرفرنجنس:
یکی از عوامل مهم گانگرن گازی است و یک تیپ آن نیز در انسان مسمومیت غذایی ایجاد می کند. این باکتری در مدفوع  انسان و اسب به تعداد زیادی وجود دارد. باسیلی است درشت و با دو طرف موازی و دو سر گرد، دارای اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها که باعث برجستگی در باسیل می شود. همولیز در این باکتری بستگی به نوع خون و تیپ باکتری دارد. دارای همولیزین دو گانه است: همولیز بتا به دلیل توکسین بتا در اطراف کلنی و همولیز آلفا توسط توکسین آلفا با فاصله از کلنی دیده می شود. آزمایش کمپ بین انواع کلستریدیوم پرفرنجنس و استرپتوکوکوس آگالاکتیه مثبت است. در محیط شیر تورنسل دار (litmus Milk) کازئین را منعقد می کند و مقدار زیادی گاز به وجود می آورد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *