کلستریدیوم

کلستریدیوم:جنس کلستریدیوم شامل باسیل های درشت گرم مثبت می باشد که بی هوازی مطلق یا آئروتولرانت بوده و تولید اسپور می کنند. شرایط تشکیل اسپور در انواع مختلف کلستریدیوم یکسان نمی باشد. اکثر کلستریدیوم ها فاقد کپسول بوده و متحرک هستند ولی کلستریدیوم پرفرنژنس وبوتیریکوم دارای کپسول می باشند و متحرک نیستند.
کلستریدیوم های بیماری زا را می توان بر حسب بیماری های ایجاد شده به چهار گروه اصلی زیر تقسیم نمود:
۱- گروه بوتولینیوم: عامل بیماری بوتولیسم است. این بیماری به دلیل خوردن غذای آلوده به توکسین باکتری بوجود می آید.
۲- گروه تتانی: عامل بیماری کزاز است و اگزوتوکسین قوی تولید می کند.
۳- گروه هیستوتوکسیک: عامل انواع مختلف عفونت های بافتی می باشد و اغلب به دنبال زخم یا شکستگی ها و یا تصادفات پیش می آید.
۴- گروه آنتروتوکسیک: مسمومیت غذایی و گاستروآنترویت ایجاد می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *