کمپیلوباکتر (ژزونی،فتوس)

کمپیلوباکتر،این باکتری به صورت باسیل های گرم منفی خمیده دیده میشود .کمپیلو باکترها ارگانیسم های میکرو آئروفیل ، دارای تاژک های قطبی و اکسیداز مثبت می باشند.
این باکتری به صورت کومنسال در روده حیوانات اهلی و وحشی دیده میشود.
مهم ترین گونه های کمپیلوباکتر فتوس و ژژونی می باشد.

کمپیلوباکتر ژژونی
کمپیلوباکتر ژژونی به یکی از عوامل بیماری زای شایع انسان برای انسان تبدیل شده که عمدتا باعث ایجاد انتریت و گاهی تهاجم سیستمیک میشود. میزان شیوع این باکتری به عنوان یکی از عوامل اسهال حداقل به اندازه شیوع سالمونلا و شیگلا می باشد.
بررسی میکروسکوپی کمپیلوباکتر ژژونی
از مدفوع گسترش تهیه کنید و پس از خشک شدن و ثابت کردن رنگ آمیزی نمایید . در بررسی میکروسکوپی مدفوع این باکتری به شکل ویرگول ، اسپریل ، و شبیه به پرنده در حال پرواز قابل مشاهده است.
همچنین میتوان لام مرطوب از مدفوع تهیه کرد  و حرکت پیچشی باکتری را در میکروسکوپ زمینه سیاه یا فازکنتراست مشاهده کرد. این نوع حرکت به وسیله فلاژل های قطبی باکتری صورت میگیرد.

کمپیلوباکتر ژژونی

کمپیلوباکتر ژژونی در مدفوع به شکل ویرگول یا اسپیرال دیده می شود.

کشت
برای انتقال نمونه میتوان از محیط کری بلر و استوارت و برای کشت میتوان از محیط پرستون و اسکیرو و campy-Bap به عنوان محیط اختصاصی  استفاده کرد.
کمپیلوباکتر ژژونی به خوبی در دماهای ۳۶ تا ۳۷ درجه سانتیگراد رشد میکند. نگهداری در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد مانع رشد اکثر دیگر باکتریهای موجود در مدفوع میگردد.
محیط های کشت شده در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در جار co2 نگهداری میشود که در نتیجه کلنی های بی رنگ یا خاکستری در سطح محیط ایجاد میگردد.
برای جداسازی کمپیلوباکتر ژژونی از رشد در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد ، تست اکسیداز و کاتالاز (مثبت) و هیدرولیز هیپورات استفاده میشود.
نکته : محیط اسکیرو دارای ونکومایسین ، پلی میکسین B و تری متو پریم می باشد و محیط campy-bap دارای سفالوتین می باشد.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *