کمک به فرد دچار آسيب‌ بازو

جدي‌ترين‌ شكل‌ آسيب‌ بازو، شكستگي‌ استخوان‌ دراز بازو (هومروس‌) است‌. استخوان‌ بازو مي‌تواند در اثر يك‌ ضربه‌ مستقيم‌ به‌طور عرضي‌ از مركز بشكند. با اين‌ حال‌، شكستگي‌ استخوان‌ در انتهاي‌ شانه‌اي‌ و معمولاً در اثر سقوط‌، بسيار شايع‌تر (به‌خصوص‌ در افراد مسن‌) است‌.

شكستگي‌ نوك‌ استخوان‌ معمولاً يك‌ آسيب‌ پايدار ، است‌ و دو انتهاي‌ استخوان‌ شكسته‌ شده‌ در محل‌ خود باقي‌ مي‌مانند. به‌ همين‌ دليل‌، امكان‌ دارد كه‌ شكستگي‌ استخوان‌ فوراً آشكار نشود، گرچه‌ احتمالاً بازو دردناك‌ خواهد بود. ممكن‌ است‌ مصدوم‌ با اين‌ درد مدارا كند و تا مدتي‌ شكستگي‌ را بدون‌ درمان‌ رها كند.

 

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

درد تشديد شونده‌ با حركت‌

حساسيت‌ در لمس‌ و تغيير شكل‌ روي‌ محلي‌ كه‌ دچار شكستگي‌ شده‌ است‌.

تورم‌ سريع‌

كبودي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ آهسته‌تر بروز كند.

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ بازو

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

 

۱) از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ بنشيند. ساعد مصدم‌ را به‌ ملايمت‌، به‌طور افقي‌ روي‌ تنه‌ او و در وضعيتي‌ قرار دهيد كه‌ براي‌ او راحت‌تر است‌. از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ در صورت‌ امكان‌، ارنج‌ خود را نگه‌ دارد.

۲) يك‌ بالشتك‌ نرم‌ زير دست‌ آسيب‌ديده‌ قرار دهيد. سپس‌ اين‌ دست‌ و بالشتك‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را به‌ كمك‌ يك‌ آويز اندام‌ بالايي‌ ببنديد تا ثابت‌ نگه‌ داشته‌ شوند .

۳) با بستن‌ يك‌ باند تا شده‌ پهن‌ ، به‌ دور قفسه‌ سينه‌ و روي‌ آويز، دست‌ آسيب‌ديده‌ را محكم‌ كنيد. سعي‌ كنيد از پيچيدن‌ باند روي‌ محل‌ شكستگي‌ پرهيز كنيد. شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را مهيا كنيد.

آسيب‌ آرنج

شكستگي‌ها يا دررفتگي‌هاي‌ آرنج‌ معمولاً ناشي‌ از سقوط‌ روي‌ (قسمت‌ انتهايي‌) دست‌ هستند. در كودكان‌ اغلب‌ استخوان‌ بازو درست‌ در بالاي‌ آرنج‌ دچار شكستگي‌ مي‌شود. اين‌ آسيب‌، ناپايدار است‌ و امكان‌ دارد دو انتهاي‌ استخواني‌ به‌ رگ‌هاي‌ خوني‌ صدمه‌ برسانند. گردش‌ خون‌ اندام‌ بالايي‌ را بايد به‌طور مرتب‌ كنترل‌ كرد. در تمام‌ آسيب‌هاي‌ آرنج‌، اين‌ بخش‌ سفت‌ و خشك‌ مي‌شود و صاف‌ كردن‌ آن‌ مشكل‌ مي‌شود. هرگز آرنج‌ را با زور تا نكنيد.

تشخيص‌

ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

دردي‌ كه‌ با حركت‌ دادن‌ شديدتر مي‌شود.

وجود حساسيت‌ در لمس‌ روي‌ محلي‌ كه‌ دچار شكستگي‌ شده‌ است‌.

تورم‌، كبودي‌ و تغيير شكل‌

بي‌حركت‌ شدن‌ آرنج‌

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ دست‌ بدون‌ وارد كردن‌ آسيب‌ بيشتر

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌

 

مي‌توان‌ آرنج‌ را خم‌ كرد

مثل‌ «آسيب‌ بازو» درمان‌ كنيد.

احتياط‌!

به‌طور مرتب‌، نبض‌ مچ‌ را در سمت‌ مبتلا كنترل‌ كنيد. اگر نبض‌ وجود ندارد، به‌ آرامي‌ آرنج‌ را به‌ حالت‌ مستقيم‌ درآوريد تا نبض‌ برگردد. دست‌ را در اين‌ وضعيت‌ نگه‌ داريد.

اهداف‌

بي‌حركت‌ كردن‌ دست‌ بدون‌ وارد كردن‌ آسيب‌ بيشتر

فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ فوري‌ به‌ بيمارستان‌

 

نمي توان آرنج را خم كرد

۱) به‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد تا دراز بكشد. براي‌ نگه‌ داشتن‌ آرنج‌ و آرامش‌ مصدوم‌، بالشتك‌هايي‌ (مثل‌ چند بالش‌ كوچك‌ يا حوله‌) در اطراف‌ آرنج‌ قرار دهيد.

۲) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. نبض‌ اندام‌ آسيب‌ديده‌ را تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ امداد پزشكي‌ كنترل‌ كنيد.

هشدار!
اندام‌ آسيب‌ديده‌ را حركت‌ ندهيد.

اگر نيروهاي‌ امدادي‌ در راه‌ هستند، از انجام‌ باندپيچي‌ خودداري‌ كنيد.

مورد خاص‌

آماده‌سازي‌ جهت‌ انتقال‌

بين‌ اندام‌ آسيب‌ديده‌ و تنه‌ مصدوم‌، چند بالشتك‌ قرار دهيد. سپس‌ با استفاده‌ از ۳ باند مثلثي‌ تا شده‌، اندام‌ آسيب‌ديده‌ را در ۳ نقطه‌ (۱) مچ‌ و مفصل‌ لگن‌ خاصره‌، (۲) بالاي‌ آرنج‌ و (۳) پايين‌ آرنج‌، به‌ تنه‌ ثابت‌ كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.