کم‌ خونی میلوفیتزیک (علائم و نشانه،درمان)

کم‌ خونی میلو فیتزیک،در نتیجه‌ی انفیلتراسیون سلول‌های غیرطبیعی در مغزاستخوان و در نتیجه تخریب و جانشینی آنها در‌بین سلول‌های هماتوپوئیتک طبیعی بوجود می‌آید.سلول‌های متاستاتیک تومورهایSolid بخصوص سرطان‌های پستان، ریه، پروستات، سلول‌های لوسمیک، فیبرو بلاست‌ها و سلول‌های‌Inflammatory چون توبرکولوز میلیرو یا عفونت‌های قارچی موجب این نوع کم‌خونی می‌شوند.
کاهش سلول‌های خونی Cyopenia در نتیجه‌ی آزاد شدن موادی چون سایتوکین‌ها و Growth Factor بوجود می‌آید که موجب ساپرشن هماتوپوئزیس و تخریب ‌سلول‌های‌بنیادی (Stem Cell)، سلول‌های اولیه‌ی خونی (progenitor) وStromal cell ها شده و با فروپاشی و ایجاد اختلال در ساختار طبیعی مغزاستخوان توسط تهاجم سلول‌های غیرطبیعی، مغزاستخوان سلول‌های نارس هماتوپوئتیک را به خون‌محیطی روانه می‌کند(تصویرA).

اضافه براین به‌علت محیط (Environment) نامناسب مغز‌استخوان، سلول‌های ‌بنیادی ‌‌(Stem Cell) و سلول‌های اولیه‌ی خونی به طحال و کبد مهاجرت کرده و ‌Exramedullary Hematopoietic Sites را ایجاد می‌نمایند. همچنین این سلول‌ها وارد خون‌محیطی نیز می‌شوند؛ چون این مناطق خارج مغز‌استخوانی ناتوان‌(Ineffective) هستند،این سلول‌ها به خون‌محیطی سرازیر می‌شوند.

درجه‌ی کم‌خونی در‌این بیماران خفیف یا متوسط بوده، تعداد ریتکولوسیت‌ها اندک و کم‌خونی نرموکروم نرموسیتیک خواهد بود.

خون‌محیطی شامل گلبول‌های قرمز همانند قطره‌ی اشک‌چشم (Tear drop) و گویچه‌های قرمز هسته‌دار‌(NRBC)، سلول‌های میلوئید نارس و تکه‌های مگاکاریوستی‌ها خواهد بود.

انفیلتراسیون سلول‌های غیرطبیعی را می‌توان در بیوپسی و یا آسپیراسیون مغز استخوان دید.

نظرات بسته شده است.