کنترل کیفیت سمپلرهای آزمایشگاه تشخیص پزشکی

جهت  استفاده با  روش وزنی  نیاز به ترازوی دقیق  ۰/۰۰۱  گرم  میباشد و بایستی وزن هر بار سمپلر کردن را  (با  احتساب ضریب چارت دما ) یادداشت نمود  . وزن همان مقدار با پیپت کلاس A نیز عدد مورد انتظار ماست.

جهت استفاده با روش اسپکتروفتومتریک  بایستی رقت مورد نظر را با یک ماده رنگی غلیظ  توسط پیپت دربالن ژوژه  تهیه نموده (عدد مورد انتظار) سپس همان رقت را ده بار   با سمپلر مورد نظر تهیه نماییم.

جهت استفاده با روش  گاما کانتر بایستی مقدار مورد نظر از یک ماده رادیواکتیو غلیظ (کانت بالای ۱۰۰۰۰) با پیپت در چند لوله ریخته ومیانگین کانت در دقیقه آنها را بدست آورد. (عدد مورد انتظار)

سپس همان مقدار را ده باربا سمپلر مورد نظر می ریزیم و کانت در دقیقه را در خانه های پایین می نویسیم.

بایاس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *