کنترل کیفی اتو کلاو

کنترل کیفی اتو کلاو
۱-۱- استفاده از اسپورتستهای بخار، حاوی اسپورها ی باکتری Bacillus.stearothermophilus
روش کار :
آمپولهای حاوی اسپور باکتری مورد نظر را در طی یک دوره استریلیزاسیون داخل اتو کلاو ( ۱۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد) گذاشته و بعد از پایان سیکل استریلیزاسیون آن را خارج کرده و آمپول شیشه ای آنرا شکسته تامرحله هوا دهی اسپورهای مورد نظر آغاز گردد و سپس آمپول ها را در داخل اتوو ۵۷ درجه سانتیگراد بمدت ۴۸ ساعت قرار میدهیم و بعد از طی زمان مورد نظر رنگ اسپورتست ها بررسی میگردد.
•    بهتر است دریک سیکل استریلیزاسیون حداقل از ۳ عدد اسپورتست درسه قسمت مختلف اتو کلاو استفاده شود .

بعد از اتو کلاو
Strile O.K))          ـــــــ  بنفش رنگ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ           رنگ اصلی  بنفش رنگ
بعد از ۴۸ساعت در ۵۷oc

بعد از اتو کلاو
Strile  notO.K))  ـــــــ زرد رنگ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          رنگ اصلی  بنفش رنگ
بعد از ۴۸ساعت در ۵۷oc
۲-۲-    تجهیزات ومواد مورد نیاز:
۱-۲-اسپور تست بخار
۲-۲- اتو کلاو بخار
۳-۲- اتوو ۵۷ درجه سانتی گراد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *