کنترل کیفی انکوباتور در آزمایشگاه

1- حرارت انکوباتور با دماسنج کالیبره ، اندازه گیری و بطور روزانه و در دو

نوبت بر روی منحنی حرارت ثبت می گردد.

2- تمام عملیات نگهداری ، تمیز کردن ، تعویض سیلندر و حرارت روزانه

باید در جدول مربوطه ثبت گردد.

3- در انکبوباتورهای CO2 دار یک کشت از نایسریا گونوره را در انکوباتور

قرار دهید.هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسی نمایید.

این ارگانیسم برای رشد کاملا به CO2  نیاز دارد.


 

 

منبع:انجمن علمی آسیب شناسی ایران

       آزمایشگاه مرجع سلامت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.