کنترل کیفی انکوباتور

انكوباتور محفظه عايق بندي شده‌اي است كه دما و رطوبت را كنترل کرده و محيط را براي رشد ميكروارگانيسم‌ها فراهم می‌سازد. برخی از انكوباتورها براي نگهداري ميزان مطلوب از دی‌اکسیدکربنCo2 براي ميكروب‌هايي كه برای رشد به CO2 نیاز دارند (Capnophilic) در دسترس هستند.

– انكوباتور بدون Co2:

در این انکوباتور نمونه‌ها باید بطور مناسب روي سيني‌ها يا قفسه‌ها قرارگیرد.

مي‌توان با قرار دادن يك مخزن آب در كف انكوباتور، رطوبت مورد نیاز را حفظ کرد.

– انكوباتور Co2دار:

دراین انکوباتور برای تأمین دی‌اکسید کربن مورد نیاز از کپسول گازCO2 استفاده می‌شود.

در صورت اتمام كپسول گاز Co2، تا زمان شارژ مجدد مي‌توان جهت انكوباسيون نمونه‌هاي نيازمند Co2 از جار بیهوازی یا کندل جار که از سوزاندن شمع به عنوان منبع CO2 استفاده می‌شود بصورت جايگزين استفاده کرد.

– مراقبت از انکوباتور:

  • همه انكوباتورها بايد بطور ماهانه با محلول صابون ملايم تميز شوند.
  • كپسول‌هاي Co2 به منظور رعايت موارد ايمني، بايد به صورت ايستاده با زنجير سنگين به ديوار محكم شوند.

زماني كه از سيلندرها استفاده نمي‌شود، سوپاپ‌ها و درپوش‌ها بايد به طور محكم بسته شوند. سيلندرهاي خالي را روي حمل كننده سيلندر گاز به طور محكم با زنجير نگهداري كنيد. هرگز سيلندرهاي گاز را در دماي بالاتر از 52 درجه سانتیگراد یا 125 درجه فارنهایت نگهداري نكنيد. جهت جلوگیری از نشت، سيلندرها را در وضعيت افقي قرار ندهيد.

برای کنترل وضعیت CO2 انکوباتور، يك كشت از نيسريا گونوره در انكوباتور قرار دهيد، هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسي نماييد. اين ارگانيسم به Co2 نياز كامل دارد.