کنترل کیفی ترازو

کنترل کیفی ترازو,استاندار سازی ترازو در آزمایشگاه,کالیبره کردن ترازو

عواملی مانند دما ، رطوبت ، نیروی جاذبه و هوا میتوانند در اندازه گیری صحیح وزن مواد تداخل نمایند

ترازو باید در محلی دور از جریان هوا ، دقیقا در وضعیت افقی ، و در مکانی ثابت و بدون ارتعاش قرار گیرد

ترازو باید پیش از هر اندازه گیری صفر شود.

ظرفی که برای توزین استفاده شود باید حتی الامکان کوچک باشد و از به کار بردن ظروف پلاستیکی جدا خودداری شود

ظرف و ماده مورد توزین باید قبل از توزین به حرارت اتاق رسانده شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.