کنترل کیفی سل کانتر ها


عملکرد دستگاه های شمارنده سلولی روزانه پیش از انجام آزمایش بر

روی نمونه بیماران باید مورد ارزیابی قرار گیرد که بهترین و قابل قبول ترین

روش ,استفاده از خون کنترل می باشد.

در کنار استفاده از خون کنترل , با توجه به وضعیت آزمایشگاه,تعداد نمونه,

نوع سل کانتر به کار رفته , تعداد کارکنان و … از روش های دیگر کنترل

کیفی که در زیر آمده است نیز باید استفاده کرد:

-مقایسه روزانه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی

– مقایسه روزانه نتایج دستگاه سل کانتر با وضعیت بالینی بیمار

– انجام آزمایش های مضاعف یا دوتایی Duplicate بر روی تعدادی از

نمونه های بیماران

– انجام آزمایش بازبینی یا chck test بر روی تعدادی از نمونه های بیماران

– بررسی تفاوت نتایج یک بیمار با آزمایش های قبلی خودش delta check

– محاسبه میانگین اندکس های خونی MCV , MCH , MCHC در گروه های

5 تایی10 تایی و 20 تایی

– تعین محدوده خطی بودن دستگاه

– بررسی کترل دقت هنگام راه اندازی , پس از سرویس و به صورت ماهانه

-بررسی صحت

منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.