کنترل کیفی لوپ

3

کنترل کیفی لوپ ها از اهمیت خاصی برخوردار است به ویژه در آزمایشگاه میکروب شناسی که اغلب نیاز به شمارش کلنی ها داریم.
برای کنترل کیفی لوپ به روش زیر میتوان عمل کرد:
۱) ۱۰ لوله آزمایش برداشته و در هرکدام ۳ میلی لتر آب مقطر بریزید.
۲)در ۵ عدد از لوله ها توسط لوپی که قصد کنترل کردن آن را داریم یک لوپ از رنگهای مختلفی مانند سافرانین یا بلودومتیلن رقیق شده حل میکنیم.
در ۵ لوله باقی مانده نیز در هرکدام توسط سمپلری که قبلا کنترل کیفی آن انجام شده ۱0 میکرولیتر از همان رنگ را برداشته و در هر لوله حل میکنیم.جذب نوری هر لوله را در طول موج ۶۳۰nm خوانده و سپس از فورمول زیر استفاده میکینم. میزان بایاس محاسبه شده از فرمول زیر باید زیر 2٪ باشد.

( میانگین جذب نوری لوپ- میانگین جذب نوری سمپلر ) ×۱۰۰
________________________________________
میانگین جذب نوری سمپلر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *