کنترل کیفی و کالیبراسیون سانتریفوژ

سانتریفوژ نمودن یکی از روش های جداسازی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز  ، قسمت های سبک تر یک محلول ، مخلوط یا سوسپانسیون از قسمت های سنگین تر آن جدا میشوند.

اساس عمل سانتریفوژ ، حرکت دورانی حول یک محور ثابت است . نیروی سانتریفوژ یا relative centrifugal force (rcf)  بستگی به شعاع و سرعت دوران داشته و با فرمول زیر محاسبه و واحد آن نیز بر اساس ضریبی از g ( gravity) بیان میشود.

کنترل کیفی زمان سنج

بهتر است زمان سنج به صورت هفتگی در مقابل زمان سنج کالیبره مورد بررسی قرار گیرد.

برای این امر زمان سنج را در زمان های مختلف تنظیم و با کرنومتر مقایسه کنید . اعداد حاصله نباید بیش از ده درصد با زمان مورد انتظار متفاوت باشند.

 

 

کنترل دما سانتریفوژ

برخی سانتریفوژ ها هنگام کار ایجاد حرارت زیاد در محفظه داخل سانتریفوژ می نمایند و این دما میتواند بر کیفیت نمونه و غلظت کمیت های آن تاثیر گذار باشد .

لذا هنگامی که اندازه گیری کمیتی مورد نظر است که به دما حساس می باشد ، بهتر است از سانتریفوژ یخچال دار استفاده شود.
برای کنترل دما ، میتوان در لوله آزمایش آب مقطر ریخته و دمای آن را تعیین نمود . سپس لوله در سانتریفوژ قرار گرفته و دستگاه با دور مشخص روشن میشود. پس از مدت مقرر ، دمای آب داخل لوله مجددا اندازه گیری میشود.

دمای سانتریفوژ های یخچال دار می باید هر ماه بررسی شده و میزان دمای اندازه گیری شده نباید بیش از ۲ درجه سانتی گراد با دمای مورد انتظار متفاوت باشد.

 

کنترل سرعت سانتریفوژ

ابزار سنجش سرعت سانتریفوژ ، تاکومتر است . سرعت سانتریفوژ باید حداقل هر سه ماه یکبار بررسی شده و میزان سرعت اندازه گیری شده نباید بیش از ۵% با سرعت مورد انتظار ( سرعت انتخابی)  متفاوت باشد .

برای بررسی سرعت سانتریفوژ با تاکومتر مراحل زیر انجام میشود.

قفل سانتریفوژ را در حالتی قرار دهید که در حال باز بودن در ، چرخش انجام شود.

کاغذ مخصوص همراه تاکومتر را نزدیک مرکز محور سانتریفوژ ( نه در روی مرکز محور ) بچسبانید . اینکار باعث میشود در هر بار چرخش ، نور یکبار از کاغذ مخصوص به تاکومتر باز تابیده شود.

سانتریفوژ را با دور مورد نظر تنظیم نموده و روشن کنید و تاکومتر را در فاصله مناسب نسبت به کاغذ نشاندار نگه داشته و آنرا روشن کنید.

هنگامیکه عدد نمایش داده شده روی تاکومتر ثابت نماید ، آن را یادداشت نموده با سرعت انتخاب شده اولیه مقایسه نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *