کنترل کیفی یخچال در آزمایشگاه

رای کنترل دما باید از دماسنج مناسب که صحت عملکرد آن در مقابل دماسنج کالیبره تصدیق گردیده استفاده نمود و با استفاده از کاغذهای مخصوص رسم نمودار یا برنامه های نرم افزاری دمای روزانه یخچال هر روز در دو نوبت اندازه گیری شده و در منحنی کنترل دما وارد گردد.

در صورتی که طی چند روز دمای آن خارج از محدوده مجاز ( 2- 8 ) درجه باشد با تعمیر کار مجاز تماس گرفته شود.

علاوه بر این دمای درب یخچال نیز باید کنترل شود.

بهتر است از دماسنج های می نیمم – ماکزیمم استفاده شود که تغییرات حرارت یخچال در طول روز را نشان می دهد.

 

 

منبع:انجمن علمی آسیب شناسی ایران

       آزمایشگاه مرجع سلامت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.