کنولوژی لیزر در اپیلاسیون و درمان هیرسوتیسم

همواره انسان ها در طول تاریخ به دنبال زیبایی بوده و از هیچ راهی برای رسیدن به این هدف کوتاهی نکرده اند، در این میان روش هایی مطلوب هستند که از اصول علمی و پژوهشی مطمئن و موثر برخوردار باشند. یکی از پدیده ‌های جدید برای ازبین بردن موهای زاید ، لیزرهای اپیلاسیون هستند. این لیزرها با مکانیسم و تئوری فتوترمولیز انتخابی عمل می‌کنند که بر طبق آن ملانین موجود در فولیکول مو ، با عمل به عنوان یک کرموفور، طول موج خاصی را به خود جذب می کند و جریان حرارتی ایجاد شده باعث تخریب فولیکول می شود . در حال حاضر لیزر بهترین روش درمان برای موهای زائد به شمار می رود و برای موهای زائد تمام بدن و برای تمام سنین قابل استفاده است . لیزر از سال ها قبل توسط سازمان FDA امریکا برای این منظور مورد تایید قرار گرفته است. مزایای لیزر به روش های دیگرآن است که درد چندانی ندارد، بسیار سریع تراز روش های فیزیکی دیگر مثل الکترولیز قابل انجام است و احتمال بروزجوشگاه یا تغییر رنگ به دنبال آن بسیار اندک است.

آناتومی مو
” مو ” یکی از ضمائم پوست است ، در حقیقت ترکیب اصلی مو یک پروتئین ساختمانی قوی به نام کراتین است این پروتئین در ناخن و سطح خارجی پوست هم وجود دارد.
یک تار مو شامل:
۱)شـفت مو: Hair Shaft قسمتی که از پوست خارج شده و قابل رویت است
۲) ریشه مو (Hair root) : قسمتی که زیر پوست قرار گرفته است.
۳)فولیکول مو : مسیری لوله مانند در ناحیه درم که ریشه مو در آنجا رشد می کند.
۴)پـیـاز مـو (Hair Bulb) : در انـتـهای فولیکول ناحیه ای برجسته وجود دارد، که پیگمان رنگی ملانین در آن تولید می شود در موهای مشکی این قسمت سیاه بوده ،ولی در موهای روشن و سفید بی رنگ است.
۵)درمال پاپیلا (Dermal papilla): قسمت انتهای بالب دارای یک فرورفتگی است و بافت پیوندی که از درم به این قسمت وارد شده درمال پاپیلا نامیده می شود. درمال پاپیلا توسط مویرگ های خونی تغذیه می شود و مسئول تولید موی جدید هستند.

ساختمان فولیکول مو(Hair Follicle)
فولیکول مو غلاف مرکبی شامل یک غلاف همبندی در خارج ناشی از درم (Derm) و یک غلاف اپی تلیال در داخل ناشی از اپیدرم (Epiderm) است . غلاف اپی تلیال دارای یک قسمت داخلی و یک قسمت خارجی است . انتهای عمقی یک فولیکول مو حجیم و پیازی شکل بوده و در ریشه مو و غلاف ان تبدیل به مجموعه ای از سلول های ابتدایی به نام ماتریکس می شوند. قاعده پیاز مو توسط یک پاپی همبندی فرورفتگی یافته و در این ناحیه ریشه و غلاف های مو در هم ادغام می شوند . پاپی مو گرچه از بقیه پاپی های همبندی بزرگتر است ولی ساختمان مشابهی با آن ها داشته و از الیاف همبندی ظریف ، سلول ها و شبکه متراکمی از عروق و اعصاب تشکیل شده است .

چرخه و مراحل رشد مو
رویش مو به علت تقسیم سلول های اندیفرانسیه اپیدرمی ماتریکس در بالا و اطراف پاپی فولیکول مو است. رشد مو دارای سه مرحله زندگی است که شامل:

مرحله ی رشد  یا آناژن (ANAGEN)
دوره رشد موها است و این دوره در موهای سر ۲ تا ۶ سال و در موهای سایر نقاط بدن ۱ تا ۶ ماه است. در هر زمان، به طور متوسط ۸۵ درصد موها در مرحله آناژن هستند.

مرحله ی ریزش سریع یا کاتاژن(CATAGEN)
دوره کوتاهی است که طی آن تقسیم سلول های ماتریکسی متوقف و فولیکول مو از ناحیه پاپیلا جدا می‌شود.

مرحله نهفته مو یا تلوژن(TELOGEN)
دوره‌ای است که حدود سه ماه طول می‌کشد و در این دوره همه فعالیت های سلولی متوقف می شود و موی مرده که همراه فولیکول دژنره شده‌اش موی چماقی نیز نامیده می‌شود ضمن شست و شو یا در اثر فشار ناشی از رشد موی جدید می‌افتد.

پرمویی در خانم ها(هیرسوتیسم)
موهای زاید یا ناخواسته، یکی از مشکلات شایع زیبایی در هر دو جنس زن و مرد است. البته پر مویی در زن و مرد دو مفهوم متفاوت دارد. در مــردان رویــش ریــش و سـبـیــل امـری طبیعـی و مطلوب است، در حالی که در خانم ها رشد موی صورت و بدن یک امر ناخواسته و بسیار رنج آور و بـــاعـــث بــه وجــود آوردن مـســایــل روحــی و اجتماعی برای دختران در سن بلوغ می شود. رشد غیرطبیعی موهای بدن در خانم ها به شکل مـــردانـــه را پـــرمـــویـــی یـــا در اصــطـــلاح عـلـمــی “هیرسوتیسم (HIRSUTISM)” می گویند.

دلایل بروز بیماری هیرسوتیزم
هـــورمـــون هـــا (بـــه ویـــژه هـــورمـــون مــردانــه تـسـتوسترون) باعث افزایش رشد موهای بدن می شود و بر رشد موهای کرکی خانم ها تأثیر می گذارد و ضخامت آن ها را بیش تر می کند. بـرعـکـس آن، هـورمـون زنانه (استروژن) سبب نازک تر و کم رنگ تر شدن موهای بدن می شود و رشد آن را آهسته تر و کندتر می کند. البته سایر هورمون ها (تیروئید، هیپوفیز و پروژسترون و… )  هم کم و بیش بر این جریان اثر می گذارند و هر یک از آن ها اختلالاتی در اندام زنانه (به ویژه رشد موها) به وجود می آورند.
سامانه بدن خانم ها به گونه ای است که تعداد کـمــی هـورمـون مـردانـه هـم مـی سـازد. در بـدن برخی، سطح هورمون مردانه افزایش می یابد و غیرطبیعی عمل می کند که به آن موارد پر مویی می گوییم.
‌البتـه در بـرخی موارد، سطح هورمون های مــردانــه افــزایــش پـیـدا نمـی کنـد، بلکـه فعـالیـت آنــزیـمــی را در پــوســت افــزایــش مــی دهــد کــه تـسـتـوسـتـرون را فـعـال می کند. این بی توازنی آنزیمی هم عامل پرمویی می شود و هیرسوتیسم بـدون بـالا بـودن هورمون های مردانه مشاهده مـی‌شـود. در کـم کـاری تـیـروئـیـد و چـاقـی هم، مـاده‌ای کـه هـورمـون تـسـتـوسـتـرون را بـه خـود جـــذب مـــی‌کـنـــد کـــاهـــش مـــی یـــابـــد و سـطــح تستوسترون آزاد و فعال در خون بالا می رود و باعث پرمویی می‌شود.

روش های متداول مختلف اپیلاسیون:
دپیلاسیون
یـــکــــــی از رایــــــج تــــــریــــــن روش هـــــا بـــــرای دی‌پیلاسیون موها در نواحی پا، زیر بغل و کشاله ران، تراشیدن است ولی به علت ترس خانم‌ها از ضخیم شدن موها و مسایل روانی ناشی از احساس مردانه بودن، این روش در ناحیه صورت روش مقبولی برای آن ها محسوب نمی شود (اگرچه ثابت شده است که چنین ترسی پایه و اساس علمی ندارد.) فواید این روش شامل ارزانی، سرعت و کارایی آن در مورد موهای بدن است و از معایب آن سوزش ناشی از تیغ ، بریدگی احتمالی ، ایجاد فولیکولیت کاذب و همچنین نیاز مکرر به تراشیدن موها است.

موبرهای شیمیایی
این مواد با تخریب پیوندهای دی سولفاید در موها، سبب حل شدن و زدودن آن ها از سطح پوست می شوند و به صورت پودر ، کرم، لوسیون وخمیر موجودند. از آنجا که این مواد معمولا بوی تند و اثر تحریک کننده روی پوست دارند ،اخیرا به آن ها عطرهایی اضافه می کنند تا با این مسئله مقابله شود .توصیه می شود که قبل از استفاده، این مواد ابتدا روی قسمتی از پوست تست شوند تا از درماتیت تماسی احتمالی جلوگیری به عمل آید.
موبرهای شیمیایی برای موهای زاید بدن بسیار مناسب هستند، اما بر روی صورت نباید به فاصله کمتر از دو روز استفاده شوند. این روش برای کسانی که در جستجوی دپیلاسیون راحت بدون استفاده از تیغ هستند مناسب است و همچنین در برخی از بیمارانی که دچار فولیکولیت کاذب صورت هستند مفید به نظر می رسد. معایب این روش شامل تمیز و خشک نبودن این عمل،بوی این مواد، احتمال به جا ماندن تکه هایی از موها و خطر تحریک پوست هستند.

مومک
استفاده از مومک سرد یا داغ به صورت مالیدن این ماده بر روی پوست و سپس کندن آن در خلاف جهت رشد موها است که سبب کنده شدن موهای چسبیده شده به مومک می‌شود. با این روش موها از ریشه کنده می شوند .اگر چه این روش به عنوان یک راه موبری موقت محسوب می شود ، ولی برخی عقیده دارند که تکرار این روش سبب ضعیف شدن فو لیکول ها می شود و در نهایت تراکم موها را کاهش می دهند، اگر چه هنوز در این مورد مطالعات تایید شده ای وجود ندارد.
یکی از مزایای این روش طولانی بودن مدت بالا آمدن موها است که در حدود ۳ هفته به طول می انجامد.
گزارش‌هایی در مورد ایجاد عارضه ناشی از مومک در کسانی که ایزو تر تینو ئین مصرف می کنند وجود دارد و با وجودی که این مسله هنوز اثبات نشده است، ولی استفاده از مومک در افرادی که در حال مصرف ایزو تر تینو ئین هستند ممنوع است.

 

موچین
استفاده از موچین در نواحی محدودی چون ابروها کاربرد دارد . بسیاری از زنان دچـار هیر سوتیسم ،در نواحی گونه ، چانه ، گردن و سینه نیز از این وسیله استفاده می‌کنند. کاربرد این روش در نواحی ذکر شده راحت و آسان است ، ولی در بسیاری از موارد می‌تواند باعث سود و فولیکولیت پایدار ،هیپرپیگمانتاسیون وگاهی اسکار شود.

اپیلاتور های مکانیکی
این دستگاه ها مانند ماشین های ریش تراش هستند و دارای ردیفی از پنس های کوچکند که موها را از ریشه می کنند . این دستگاه ها در پا و بازو کاربرد خیلی خوبی دارند و اثرات درازمدت ۳ هفته ای مشابه مومک ایجاد می کند . از معایب این روش می‌توان احساس تحریک و ناراحتی ، به خصوص در نواحی حساس بدن را ذکر کرد .به علاوه باید بلندی موها در حدی باشد که موها در پنس های دستگاه گیر بیفتند.

بند انداختن
در این روش ردیفی از موها درون بندهای کتانی که به هم پیچیده می شوند گیر می افتند و به بیرون کشیده می شوند . از بندانداختن بیش از همه در نواحی صورت در جوامع هندی و خاورمیانه استفاده می شود . این روش سریع و کم هزینه است و معایب آن مشابه روش های موکنی است .

ساینده ها
وسایل ساینده چون دستکش و وسایلی با سطوح خش در بازار موجود است که بـاعـث زدودن مـوهـا از سطـوح پـوسـت مـی شـونـد . وسـایل دیگری چون سنگ پا یا سنباده های نرم نیز برای این منظور به کار می روند . امروزه این روش به خاطر تحریک ایجاد شده در پوست کمتر استفاده می شود.

مواد بی رنگ کننده
این مواد نه در جهت پاک کردن موهای زاید ، بلکه به منظور تغییر شکل ظاهری و نمای آن ها به کار می روند . این مواد حاوی پراکسید هیدروژن و سولفات هستند که بسیاری از خانم ها از کرم بی رنگ کننده که روشی ساده و بدون درد برای بهبود ظاهری شان است استفـاده مـی کننـد. از معـایـب ایـن هـا تحـریـک کننـدگـی احتمـالـی آن ها و نیز قابلیت سفیدکنندگی پوست زیرین و خارش است .

افلورنیتین هیدروکلرید
 Eflornithine hydrochloride به صورت کرم موضعی باعث کندی رشد موها می شود . این اثر به وسیله مهار اورنیتین دکربوکسیلاز ، که هر یک آنزیم محرک رشد موها است ، اعمال می شود . افلورنیتین در خانم هایی که موی زاید صورت دارند استفاده می شود و باعث کاهش رشد قابل توجهی در آن موها مـی‌شـونـد . اکثر فرآورده های حاوی این ماده دارای ترکیب هیدروکسید سدیم است که سبب نـرم شـدن مـوهـا نیـز مـی شود . هنوز شواهدی ازعوارض  این فراورده ها که نهایتا باعث کاهش موها شوند ، وجود ندارد.

 ‌الکترولیز
از ایــــــن روش بــــــرای ســــــوزانــــــدن مـــــژه در تریکیازیس و به وسیله چشم پزشکی به نام چالز مایکل )charles michael( در سال ۱۸۷۵ استفاده شد . الکترولیز نخستین روشی بود که به عنوان از بین بردن دایمی موهای زاید مورد استفاده قرار گرفت .
در این روش سوزن ظریفی به درون فولیکل مو وارد می کند و با برقراری جریان الکتریکی فولیکول مو را تخریب می کنند . دو روش عمده الکترولیز به نام گالوانیک و ترمولیز وجود دارد و همچنین روش ترکیبی از این دو موجود است:
در الـکـتــرولـیــز گــالـوانـیـک جـریـان مـسـتـقـیـم الـکـتــریـکــی بــا اثــر روی ســالـیــن بــافـتــی ایـجـاد هـیـدورکسید سدیم می کند که این ماده باعث تخریب بولب و پاپیلای مو می شود.
در این روش ترمولیز از یک جریان متغیر با فــرکــانــس بــالا اسـتـفــاده مـی شـود کـه بـا ایـجـاد ویبراسیون در مولکول های آب ، ایجاد حرارت مــی کنـد و ایـن حـرارت بـه تخـریـب ریشـه  مـو می انجامد .
مـهـمـتـریـن مـزیـت الـکـتـرولـیـز ، دایـمـی بودن ریـشـه‌کـنـی موها است. از معایب آن وابستگی روش به تکنیک انجام کار ، وقت گیر و گرانی آن است . برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم است بیمار هر دو هفته یک بار و به مدت طولانی یک سـال یـا بیشتر مراجعه کند . سایر عوارض این روش شـــــــامــــــل ســــــود و فــــــولـــیـــکــــــولـــیــــــت ، هیپرپیگمانتاسیون ، درد و آسکار است .
شـکـل هـای متنوع دیگری از دستگاه ها نیز ساخته شده اند که مدعی انجام الکترولیز هستند که موثر بودن آن ها قابل قبول نیست . مثلا برخی کـــارخـــانــجــات دسـتـگــاه هــایــی بــا پـنــس هــای الـکتریکی ساخته اند که مدعی هدایت جریان الکتریکی از طریق این پنس ها از تنه موبه ریشه آن هستند . در این روش به مصرف کننده توصیه می شود که به مدت چند دقیقه موها را به وسیله پنس نگه دارد و جریان را برقرار سازد و سپس موها را خارج کند ، ولی هیچ گونه شواهدی در ایـن مـورد کـه جـریـان الکتـریسیتـه از ایـن طریق بتـوانـد بـه سمـت پـاییـن هـدایت شود در دست نیسـت و کـارآمـدی چنیـن دستگـاه هـایـی جای تردید دارد.

مکانیسم اثر لیزر در اپیلاسیون
مکانیسم اثر لیزر، جذب انرژی نورانی توسط مولکول‌های بافتی است. همانطوری که در اثر تـــابــش نــور خــورشـیــد اشـیــاء بــه تــدریــج گــرم می‌شوند، تابش لیزر نیز باعث گرم شدن و نهایتا تـخــریـب بعضـی مـولکـول‌هـای حسـاس بـافتـی می‌شود.
از آنجایی که لیزر تک طول موج است، فقط باعث داغ شدن و تخریب ساختمان‌های خاصی مـــی‌شـــود. در حـــالـــی کــه افــزایــش حرارت در ساختمان‌ های مجاور که حساس نیستند زیاد قابل توجه نیست.  مکانیسم اثر لیزر هدف قرار دادن ملانین(رنگ تیره مو) به وسیله طول موج خـاص از اشـعـه است که باعث ایجاد حرارت شده و متعاقب آن تخریب سلول های زاینده مو در ناحیه فولیکول صورت می گیرد.
مـلانین طول موج های ششصد الی هزار و صد نانومتر را بخوبی جذب می کند این محدوده را دامنه اپتیکی ملانین می گویند. طول موج های کمتر از ششصد نانومتر به وسیله هموگلوبین و پروتین و بالاتر از هزار و صد نانومتر به وسیله آب بافت جذب می شوند . بنابراین پوست در مقابل محدوده ششصد الی هزار و صد نانومتر تـقــریـبـا شـفـاف )Transpatent ( اسـت و در ایـن حـالـت مـلانین بهترین ماده هدف برای جذب لیزر است .

انواع لیزر های مورد استفاده در اپیلاسیون و نتایج آن ها
سیستم های لیزر با انتخاب طول موج های مناسب در ناحیه ای نسبتا وسیع در آن واحد تعداد زیادی از فولیکول های مو(ریشه های مو)را مورد هدف قرار می دهد.
برای درمان و کاهش موهای زائد و هیرسوتیسم می توان از لیزر های زیر استفاده کرد:
۱)سیستم لیزر الکساندرایت با طول موج ۷۵۵ نانومتر
۲)سیستم لیزر دیود با طول موج ۸۰۰ نانومتر
۳)سیستم لیزر روبی طول موج ۴۹۶ نانومتر
۴)سیستم لیزر Nd-YAG با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر
۵) سیستم نوری )Intense pulse light( IPL با روش کار کردی مشابه لیزر ها
بـرداشتـن مـو بـا لیـزر اولیـن بـار در اواخـر دهـه۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ در زمینه‌های افـتــالـمــولــوژی، اتــولارنـگــولــوژی و اورولـوژی بـرای درمـان trichiasis و اپیـلاسیـون بافت‌های پیوندی حاوی مو استفاده شد. هدف لیزرهای از بین برنده مو، ملانین موجود در شفت مو، اپیتلیوم فولیکولار و ماتریکس بود. مدت پالسی که طولانی‌تر از زمان استراحت گرمایی تنه مو بود سبب می‌شد تا گرما از هدف پیگمانته منتشر شده و به تمام واحد فولیکولار صدمه گرمایی بزند.
اولین تلاش ها برای از بین بردن موها ناموفق بود، زیرا انرژی لیزر به سرعت شفت پـیـگـمـانـتـه مـو را تـخـریـب می‌کرد بدون اینکه زمان کافی برای آسیب‌گرمایی منتشر سلول‌های بنیادی مو وجود داشته باشد. لیزر QS Nd:YAG اولین لیزری بود که به صورت اختصاصی برای از بین بردن موها در ۱۹۹۸ درایالات متحده به فروش رسید. برای استفاده از لیزر QS Nd:YAG برای فتواپیلاسیون، لازم بود تا یک کروموفور اگزوژن به صورت یک محلول کربندار موضعی که امکان نفوذ به فولیکول مو را داشته باشد قبل از تماس با لیزر مورد استفاده قرارگیرد. درسال ۱۹۹۷، Goldberg و همکاران از این تکنیک به همراه لیزر QS Nd:YAG با پالس‌های بسیار کوتاه برای کاهش چشمگیر رشد مو استفاده کردند. به خاطر ماهیت بسیارکوتاه پالس‌ها، لیزرQS Nd:YAG قادر به تخریب تمام واحد فولیکولار نبود و مناطق درمان شده بعد از ۶ ماه، رشد مجدد چشمگیری داشتند. نسل بعدی لیزرهای برداشت مو، لیزر alexandrite با طول موجnm755 بود. درسال ۱۹۹۷ Finkel و همکاران نتایج آزمایش های خود را روی این لیزر منتشر کردند که شامل کاهش مو تا ۹۰% بعد از ۳ ماه در طول ۵ جلسه درمانی بود. دو سال بعد McDaniel و همکاران یک کاهش رشد موی چشمگیر که تا ۶ ماه دوام داشت بعد از فقط یک جلسه درمان با لیزر alexandrite با پالس طولانی به دست آوردند. به خاطر طول موج‌های طـولانـی‌تـر و نـفـوذ عمقی‌تر این لیزر به درم، نسبت به لیزر یاقوت برای استفاده در پوست‌های تیره ایمن‌تر بود.
منابع غیر لیزری نور، با طیف طول موج‌هایی که به وسیله یک فیلتر قطع کننده تنظیم مـی‌شـونـد، نـیـز در فـتـواپـیـلاسـیـون مـورد بـررسی قرار گرفت. اولین مورد استفاده از تکنولوژی  IPL(نور با پالس‌شدید) در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، زمانی که Gold و همکاران از IPL استفاده کردند و به یک کاهش موی ۶۰% طی ۱۲ هفته بعد از فقط یک جلسه درمانی رسیدند.

مزیت های لیزر نسبت به الکترولیز
۱- کاهش درد و عوارض ایجاد لک یا اسکار بعد از عمل
۲- کاربرد لیزر برای رفع موهای زائد محدودیت نداشته و در هر قسمت از بدن قابل انجام است. به همین دلیل حتی آقایان هم از این روش برای موهای زائد پشت، گوش و نقاط دیگر استفاده می کنند.
۳- سرعت عمل بیشتر، به طوریکه سطح وسیعی از بدن را در یک جلسه می توان مورد درمان قرار داد  یا کل موهای زائد صورت را در عرض چند دقیقه می توان از بین برد.
۴- کاهش تعداد جلسات درمان به دلیل تاثیر بیشتر در رفع موهای زائد یا نازک کردن آن ها.
۵- همه انواع لیزر بدون ایجاد آسیب به بافت است و بعضی انواع لیزر علاوه بر از بین بردن موهای زائد، اثرات ضد چروک هم دارند.

عواملی که در میزان تاثیر لیزرهای اپیلاسیون مهم هستند:
هرچه قدر مو ضخیم تر و تیره تر باشد و رنگ پوست روشن تر باشد، تاثیر لیرز در از بین بردن موی زائد بیشتر است.
گیـرنـده اصلـی نور لیزر، سلول های زنده و دارای رنگدانه مو هستند، بنابراین موهایی که در مرحله رشد قرار دارند و رنگدانه کافی دارند، نور لیزر را جذب کرده و قسمت سازنده مو دچار اختلال شده و از بین می رود.
ممکن است مسائلی از قبیل نژاد، سن، وزن، وضـعیـت هـورمـونـی و مصـرف بعضـی داروهـا روی نـتـایـج درمان تاثیر گذار باشد. انجام لیزر موهای زائد حتما باید توسط متخصصان پوست صــورت پــذیــرد کــه آگــاهــی کــامــل نـسـبــت بـه ساختمان و رشد مو، عوامل طبیعی و غیر طبیعی تاثیر گذار بر موهای نقاط مختلف بدن و آگاهی به فیزیک لیزر و نحوه استفاده و نوع دستگاه لیزر التهـاب پـارامتـرهـای درمـانـی منـاسـب را داشتـه بــاشـنـد. سـه مـتـغـیـر طـول مـوج، مـدت پـالـس و فلوئنس با توجه به نوع پوست انتخاب می شود و بایستی سعی شود که اشعه لیزر بیشترین اثر را روی مـلانیـن ریشـه مـو و نـه مـلانیـن پـوسـت و هموگلوبین خون داشته باشد. بهترین بیماران برای درمان، افراد با پوست روشن و موهای تیره هستند و هر چه رنگ مو روشن تر و رنگ پوست تیره تر باشد، درمان مشکل تر می شود.

اقداماتی که باید قبل و بعد از لیزر موهای زائد انجام گیرد:
۱ – ازحدود یک هفته قبل از لیزر موی زائد از روش هایی که با کندن مو همراه است ( اپیلاسیون، بند انداختن، موچین ) استفاده نکنید و در کل مدت انجام جلسات لیزر نیز از این روش ها استفاده نکنید.
۲- روز قبل از انجام لیزر منطقه مورد نظر را با تیغ تمیز کنید، به نحوی که در موقع انجام لیزر سر موها اندکی از پوست خارج شده باشد و موها بلند نباشند.
۳- بلافاصله قبل از انجام لیزر منطقه مورد نظر را با آب کاملا بشویید و منطقه عاری از هر گونه کرم ، پودر و مواد آرایشی باشد.
‌۴-از یک هفته قبل از لیزر و در طول زمان بین جلسات لیزر از آفتاب گرفتن وبرنزه کردن پوست خودداری کنید.
۵- قرمزی و تورم مختصری در هنگام لیزر ایجاد می شود که با کمپرس سرد منطقه رفع می شود در صورت ادامه یافتن قرمزی کمپرس سرد را تا روز بعد از لیزر نیز ادامه دهید.
۶-یک ضد آفتاب قوی روزهای اول پس از لیزر تجویز می شود و در روزهای آینده نیز در صورت تماس مستقیم با آفتاب از ضد آفتاب استفاده کنید.
۷- بلا فاصله بعد از انجام لیزر می توانید  منطقه را با آب بشویید سپس منطقه را کمپرس سرد کنید و پس از آن با پماد زینک اکساید منطقه را چرب کنید.
۸- موهایی که امروز لیزر می‌شوند حدود یک هفته دیگر دچار ریزش می شوند درصورت تمایل می توانید این موها را با موچین بردارید اما موهای جدیدی که دوباره درمی آید نباید بر داشته شوند ودر دوران لیزر برای رفع موهای زائد می توانید از تیغ یا کرم مو بر استفاده کنید.
۹- در دوران لیزر نیاز به مصرف هیچ دارو یا کرم مهارکننده ای ندارید.
۱۰- پس از اتمام جلسات لیزر یک جلسه یادآور ۶ ماه تا ۱ سال آینده لازم است

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.