کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )

13

کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav ) نامهای تجاری : Augmentin , Amiclav , Clavamox , Co- Amoxi

کو اموکسی کلاو داروئی است که از دو ماده موثره داروئی ساخته شده است،یعنی از آموکسی سیلین و اسید کلاونیک.

علت افزوده شدن اسید کلاونیک افزایش دادن طیف ضد باکتریایی داروی ساخته شده می باشد.

گروهی از باکتریها هستند که با تولید یک نوع آنزیم خاص بنام بتا لاکتامازپنی سیلینهای دارای هسته بتا لاکتام را از ناحیه همان هسته شکسته و آنها را غیر فعال میکنند در نتیجه عفونتهای ایجاد شده با آن گونه باکتریها به درمان آنتی بیوتیکی با آن نوع پنی سیلینها جواب نمیدهد.

پس چاره کار در این هست که آن نوع باکتریها را با افزودن داروئی دیگر به یک داروی خاص و در حالت کلی تولید انتی بیوتیکهای مقاوم به بتالاکتاماز( پنی سیلیناز) از بین ببریم و عفونت ایجاد شده را درمان کنیم.

در کو آموکسی کلاو داروی اسید کلاونیک آنزیم بتالاکتاماز باکتریها را غیر فعال میکند و درنتیجه آن باکتری در مقابل آموکسی سیلین بی سلاح می شود و آموکسی سیلین با قدرت ضد باکتریایی زیادی که دارد و طیف وسیعی از باکتریها را پوشش میدهد (باکتریهای گرم + و گرم-)

عامل ایجاد کننده عفونت را از بین می برد و بیماری بهبود می یابد.

خود اسید کلاونیک به تنهایی طیف ضد باکتریایی ضعیفی دارد وبه تنهایی اثر چندانی ندارد در صورتی که خود اموکسی سیلین به تنهایی طیف وسیعی از باکتریها را نابود میکند و بر روی باکتریها اثر باکتریسیدی دارد یعنی باکتر یها را می کشد.

کوآموکسی/کلاوولانات یا کوآموکسی کلاو یک آنتی بیوتیک رایج است که از آن برای درمان عفونت های باکتریایی گوناگون مثل عفونت گوش میانی، سینوزیت و عفونت های پوست، دستگاه تنفسی و دستگاه ادراری استفاده می شود.
آموکسی سیلین/کلاوولانات را می توان با یا بدون غذا مصرف کرد. خوردن آن با غذا می تواند از دل به هم خوردگی ناشی از آن جلوگیری کند.

بهتر است این دارو در فواصل زمانی برابر در طول شبانه روز مصرف شود تا مقادیر ثابتی از آن در خون و ادرار وجود داشته باشد.

مصرف در حاملگی : B

گروه دارویی – درمانی : آنتی بیوتیک نیمه صناعی وسیع الطیف بنالاکتام

اشکال دارویی :

Co-Amoxiclav 156 for susp:
Amoxicillin (trihydrate) 125 mg + Clavulanic acid ( potassium) 31.25 mg] /5 ml

Co-Amoxiclar 156 for susp:[Amoxicillin ( as trihydrate) 125 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 31.25 mg] /sachet

Co-Amoxiclav 312 for susp:[Amoxicillin (trihydrate) 250 mg + Clavulanic acid ( potassium) 62.5mg] /5 ml

Co-Amoxiclav 312 for susp:[Amoxicillin ( as trihydrate) 250 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 62.5 mg] /sachet

Co-Amoxiclav 375 F.C.tab:Amoxicillin (trihydrate) 250 mg + Clavulanic acid ( potassium) 125mg

Co-Amoxiclav 625 F.C tab:Amoxicillin (trihydrate) 500 mg + Clavulanic acid ( potassium) 125mg

Co-Amoxiclav 400/57 mg / 5ml power for susp:Amoxicillin (trihydrate) 400 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 57mg/5ml

Co-Amoxiclav 200/28.5 mg / 5ml power for susp:Amoxicillin (trihydrate) 200 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 285mg/5ml

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانیسم اثر :

در مورد آموکسی سیلین به مطلب Amoxycillin مراجعه شود . کلاوولانیک اسید مهار کننده قوی بتالاکتامازهایی است که به واسطه پلاسمید و گاهی کروموزوم ، به وسیله باکتری های گرم منفی شامل هموفیلوس دو کره ای ، هموفلیوس انفلوانزا ، نایسر یا گونوره ، موراکسلا کاتارالیس ، باکتروئید فراژیلیس و برخی انتروباکتریاسه ها تولید می شوند . این ماده همچنین بتالاکتامازهای تولید شده به وسیله استافیلوکوک اورئوس را نیز مهار می کند . کلاوولانیک اسید می تواند به دیواره سلولی باکتی هم نفوذ کرده و موجب غیر فعال سازی آنزیم های متصل به سلول و آنزیم های خارج سلولی شود .

خصوصیات فارماکوکینتیکی کلاوولانیک اسید مانند آموکسی سیلین و تیکارسیلین است . اوج غلظت پلاسمایی حاصل از تجویز ۱۲۵ میلی گرم کلاوولانیک اسید یک تا دو ساعت پس از مصرف آن از راه خوراکی در حدود ۲ تا ۴ میکرو گرم در میلی لیتر است . میزان اتصال آن به پروتئین های پلاسما تا ۳۰ درصد و نیمه ی عمر آن تقریبا یک ساعت است . دفع آن از راه ادرار متغیر بوده و تا ۶۰ درصد یک دوز خوراکی آن ظرف مدت ۶ ساعت به صورت دست نخورده از راه ادرار دفع می شود . پروبنسید تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی دفع کلاوولانیک اسید ندارد . کلاوولانیک اسید ممکن است متابولیسم گسترده تری نسبت به آموکسی سیلین داشته باشد . کلاوولانیک اسید به وسیله ی همودیالیز قابل Ao A

مصرف بر حسب اندیکاسیون :

پنومونی ، اوتیت مدیا و سینوزیت ، عفونت های پوستی و عفونت اداری
توجه : چون میزان کلاوولانیک اسید در هر دو قرص ( mg mg eo اموکسی سیلین ) یکسان است و ( mg 125 ) ، از این رو قرص mg mg oA 250 محسوب نمی شود .
• بزرگسالان : یک قرص mg 625 هر ۱۲ ساعت یا یک قرص mg375 هر هشت ساعت ( بزرگسالانی که قادر به خوردن قرص نیستند می توانند از معادل دوز آن در شربت کوآموکسی کلاو، mg آموکسی سیلین همراه با mg 25/31 کلاوولانیک اسید در cc 5 ، استفاده کنند ) . اگرعفونت شدید باشد می توان از قرص های ۶۲۵ به فاصله ی هر ۸ ساعت استفاده کرد .

• کودکان : بزرگتر از سه ماه : در اوتیت مدیا ، پنومونی ، سینوزیت و عفونت های شدید شربت به A mg/kg/day40 در سه دوز جداگانه ( بر اساس دوز آموکسی سیلین ) توصیه شده است .در کودکان کوچکتر از سه ماه : mg/kg/day30 در سه دوز جداگانه ( بر اساس دوز آموکسی سیلین )

توجه : افراد با وزن بیش از kg 40 ، معادل بزرگسالان محسوب می شوند . ( facts 2006 )

تداخلات مهم :

• دارویی : ۱) اگر چه مصرف پروبنیسید بی درنگ قبل یا هم زمان با کوآموکسی کلاو موجب می شود تا ترشح توبولی آموکسی سیلین از کلیه کاهش پیدا کند و سطح خونی آموکسی سیلین بالاتر و طولانی تر از حالت طبیعی شود ، اما این تداخل با اسید کلاوولانیک رخ نداده و سطح زیر منحنی غلظت سرمی به زمان ، نیمه ی عمر و حداکثر غلظت سرمی آن تفاوتی نخواهد کرد .

۲) هر چند اگر در بیماران مبتلا به هیپریوریسمی گذارش نشده است .

عوارض جانبی :

عوارض جانبی کو آموکسی کلاو بیشتر وابسته به دوز بوده و مانند عوارض جانبی آموکسی سیلین تنها  است . جز آنکه آثار جانبی گوارشی در کو آموکسی کلاو بیشتر از آموکسی سیلین تنها است ، هر چند شرکت های سازنده اظهار می دارند که بیشترعوارض جانبی کوآموکسی کلاو خفیف بوده و در کمتر از ۳% از مواقع نیاز به قطع مصرف آن دیده می شود . شایع ترین عوارض جانبی ناشی از مصرف کو آموکسی کلاو آثار گوارشی آن است و ۹% از بیمارانی که از این دارو استفاده می کنند دچار اسهال می شوند و حالت تهوع و استفراغ نیز در ۵-۱% بیماران گزارش شده است . دل درد و بی اشتهایی و نفخ شکم نیز در عده ای از آنها گزارش شده حالت تهوع و استفراغ ناشی از این دارو بیشتر مربوط به مقدار اسید کلاوولانیک آن است ، چرا که هنگامی که دوز اسید کلاوولانیک را از ۱۲۵ میلی گرم به ۲۵۰ میلی گرم افزایش می دهیم احتمال بروز حالت تهوع و استفراغ از ۵-۱% به ۴۰% افزایش می یابد . البته دیده شده است مصرف کوآموکسی کلاو به همراه غذا موجب می شود تا احتمال و شدت بروز عوارض گوارشی کاهش یابد .

مصرف در بارداری و شیر دهی :

مصرف مطمئن و خالی از خطر کوآموکسی کلاو در دوران بارداری هنوز کاملاً به اثبات نرسیده است . و چون هنوز مطالعات کنترل شده و کافی در مورد مصرف کوآموکسی کلاو در خانم های بار دار وجود ندارد ، تنها باید زمانی از این دارو برای درمان عفونت های خانم باردار استفاده کرد که مصرف آن آشکارا مورد داشته باشد . مصرف کوآموکسی کلاو با گردش روده ای کبدی و نیز متابولیسم استروئید ها تداخل عمل دارد و این نیز از مواردی است که باید هنگام استفاده از این دارو در خانم های بار دار مد نظر باشد . از آنجا که مصرف کوآموکسی کلاو در خانم شیر ده موجب می شود تا این دارو در شیر وی حاضر شود بنا بر این مصرف آن در خانوم شیر ده باید با احتیاط همراه باشد .

توجهات پزشکی – پرستاری :

۱) پیش از شروع به درمان باید شرح حال بیمار از نظر حساسیت به پنی سیلین ها ،سفالوسپورین ها و سایر آلرژی ها بررسی شود .

۲) قبل از آغاز درمان باید کشت و آنتی بیوگرام تهیه کرد ولی می توان تا حاضر شدن نتایج آن دارو را شروع کرد.

۳) راش عمومی ، اریتما توز و ماکولوپاپولار ( راش آمپی سیلین ) به علت آلرژی نبوده و معمولاً خفیف است اما گاهی می تواند شدید باشد . به هر حال بروز هر گونه راش را باید به پزشک گذارش داد .

۴) راش کهیری که بعد از چند روز از شروع به درمان بروز می کند می تواند مطرح کننده ی آلرژی باشد و باید به دنبال سایر علایم حساسیت در بیمار بود .

۵) هم قرص هایی که حاوی ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین هستند و هم آنهایی که ۲۵۰ میلی گرم آموکسی سیلین دارند هر دو دارای یک میزان اسید کلاوولانیک ، یعنی ۱۲۵ میلی گرم هستند ، بنابراین نمی توان دو قرص ۲۵۰ میلی گرمی را معادل یک قرص ۵۰۰ میلی گرمی در نظر گرفت .

۶) این دارو را می توان بدون در نظر گرفتن وعده ی غذایی یعنی چه پیش از غذا یا چه بعد از آن مصرف کرد .

۷) مصرف پروبنیسید هم زمان یا قبل از شروع کوآموکسی کلاو موجب افزایش غلظت و طولانی تر شدن سطح سرمی آموکسی سیلین می شود که باید آن را مد نظر داشت .

۸) سوسپانسیون های خوراکی کوآموکسی کلاو با افزودن آب به آن تهیه می شود و پیش از اضافه کردن آب به آن ابتدا باید شیشه را خوب تکان داد تا پودر موجود در شیشه از هم جدا شده و راحت تر حل شود و اضافه کردن آب به آن باید طی دو مرحله صورت پذیرد وبعد از هر بار اضافه کردن آب باید شیشه خوب تکان داده شود. پس از ۱۰ روز که تهیه سوسپانسیون گذشت باید آن را دور ریخت .

۹) پیش از هر بار مصرف باید شیشه ی حاوی سوسپانسیون را خوب تکان داد .

آموزش بیمار – خانواده :

-۱) بیمار باید دارو را در وقت معین تعیین شده به وسیله ی پزشک مصرف کند و هیچ کدام از دوز های دارو را فراموش نکند .

۲) تمام دارویی که به وسیله ی پزشک تجویز شده است ، مصرف شود .

۳) در صورت بروز هر گونه راش یا حالت حساسیت و علایم گوارشی به ویژه اسهال به پزشک گزارش داده شود .

۴) به بیماران توصیه شود در صورت بروز علایم واژینیت قارچی پزشک را در جریان بگذارنند زیرا احتمال دارد مجبور به قطع دارو باشیم . علایم واژینیت قارچی شامل ترشح متوسط سفید رنگ پنیری شکل بدون بو است که همراه با خارش و تورم در ناحیه ی واژن و مهبل است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.