کوآگولومتر


دستگاه های کواگولومتر آزمایش های انعقادی مختلفی از جمله

PT , PTT , Fibrinogenو … را اندازه گیری می نمایند.

این دستگاه ها جهت بررسی زمان تشکیل لخته در نمونه پلاسما

طراحی شده اند و غالبا برای محاسبه این زمان از مکانیزم های

زیر استفاده می گردد :

1- Photo – Optical

در این روش نور منتشره پس از عبور از پلاسما و برخورد به لخته

بوسیله یک کالیماتور ردیابی و داده ها پردازش می گردند2- Electromechanical

در این نوع دستگاه ها با استفاده از گویچه استیل و بررسی مقاومت

الکتریکی سرعت تشکیل لخته چک می شود


3- Electrochemical

در برخی وسایل Point of care استفاده می شود

کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر محمد علی برومند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.