کوری تدریجی

كوري تدريجي بيماري است كه اعصاب بينايي چشم را آسيب مي دهد. آسيب تا زماني كه خطر محسوسي اتفاق مي افتد خيلي مورد توجه واقع نمي شود و اگر درمان نشود مي تواند به كم بينايي شديد و يا حتي نابينايي منجر شود. كوري تدريجي معمولا با فشار درون چشم بالا، فشار دو چشم ها يا كاهش ديد پيراموني ظاهر مي شود. كشف سريع از طريق آزمايشات چشم كمك بزرگي براي كاهش بيمار ميخواهد.

شكل هاي كوري تدريجي:

كوري تدريجي با تنش معمولي: وقتي كه آسيب هايي در اعصاب بينايي و يا كاهش بينايي حتمي با فشار درون چشمي در حالت طبيعي وجود دارد اتفاق مي افتد. (تنش يا فشار معمولي)

كوري تدريجي زاويه بسته: افزايش در فشار درون چشمي به واسطه اين كه مايع ميان چشم به علت انسداد نمي تواند خارج شود.

مي تواند موجب درد، سردرد، تهوع، قرمزي چشم، لكه شدن چشم ها و كاهش ديد شوند. مطابق NEI اين يك فوريت پزشكي است. اگر دكتر شما غير قابل دسترسي است به نزديك ترين بيمارستان يا كلينيك برويد. بدون درمان در بهبود جريان مايع چشم، چشم ممكن است در طول يك يا دو روز كور شود.

كوري تدريجي نوع دوم: ميتواند بعد از عمل هاي جراحي چشم يا در موقعيت هاي پزشكي خاص مثل ديابت ايجاد شود.

كوري تدريجي مادرزادي: در بدو تولد به واسطة عيب هاي تولدي كه از جاري شدن مايع چشم به خارج جلوگيري مي كند كه چشم هاي سفيد، لكه دار و حساس به نور را باعث مي شود.

كوري تدريجي زاويه باز: وقتي كه ترشح زخم از چشم به عقب مي افتد اتفاق مي افتد كه فشار درون چشمي بيش از حد نرمال افزايش مي يابد بنابراين اعصاب بينايي آسيب مي بينند و سرانجام منجر به ديد كم مي شود و معمولا ديد پيراموني كه آسيب ببيند اول از همه به ديد مجرايي (محدود) و به مروز زمان به كوري منجر مي شود.

علائم و كشف بيماري: علائم هشدار دهنده كوري تدريجي براي هر شكلي متفاوت اند. كوري تدريجي معمولا تا زماني كه يك آسيب محسوس و جدي به اعصاب بينايي نرسيده باشد قابل توجه است. با كوري تدريجي زاويه باز، معمول ترين مشكل، ** افزايش در فشار درون چشمي و كاهش در ديد بيروني علائم كليدي هستند. *** ابزاري است كه فشار درون چشم را اندازه مي گيرد. آن مي تواند فشار غير طبيعي را نشان دهد كه آسيب هايي را در اعصاب بينايي بوجود آورده. در يك آزمايش ** كردن چشم قطره اي را براي گشاد كردن مردمك به كار مي رود كه اجازه مي دهد متخصص چشم اعصاب بينايي را در مقابل تغييرات بررسي و آزمايش كند يك آزمايش ميدان بصري چشم كمك مي كند كه يك دكتر بگويد آيا در ديد خارجي كاه اتفاق افتاده است (ديد خارجي كم شده است) كه يك نشانه از كوري تدريجي است. يك دستگاه سنجش ضخامت ابزاري است كه امواج ***را به كار مي برد تا ضخامت قرنيه و هر چيز غير طبيعي را اندازه بگيرد. اين روش نيز در ديگر عمل هاي جراحي مثل LASIK انجام شده است.

درمان و پيشگيري: مرسوم ترين درمان براي كوري تدريجي دارو است كه به شكل قرص يا قطرة چشم استفاده مي شود. دارو يك هدف دارد و آن اين كه فشار چشم را كاهش دهد. اين تجويزهاي دارو هم ميزان توليد مايع چشم را كاهش ميدهد به جا به جايي و انتقال آسانتر مايع كمك مي كند. تجويز دارو براي كوري تدريجي ممكن است با ديگر دارو تداخل پيدا كند *** نظر خوب اين كه با پزشك بقية داروهايي كه استفاده مي كنيد مشورت نماييد. انواع مختلفي از داروهاي كوري تدريجي وجود دارند پس چه خوب است كه اگر دارويي كه معمولا استفاده مي كنيد به شما نمي سازد يا اثرات جانبي ناخواسته برجا مي گذارد با نوع ديگر عوض كنيد. براي اكثر مردم دارو براي كنترل كوري كافي است. براي عمل جراحي ديگر انتخاب بهتري است.

کوری تدریجی

ترابكول پلاست ليزر انتخاب ساده ديگري براي كاهش فشار در چشم ها است. در اين مورد، يك چشم پزشك كه اشعة ليرز را به درون شبكه مي فرستد درجايي كه جريان ترشح چشم اتفاق مي افتد، شبكة ميله ميله فرايند ناحية تشرح را و فشار پايين تر را افزايش مي دهد. با ترابكول پلاست ليزر Argon (آرگون) بافتي كه در شبكه احاطه مي شود آسيب ديده و معمولا جلسة ديگري را بعد از چند سال نياز دارد. گاهي دارو بايد نيز تجويز شود. با ترابكول پلاست ليزر برگزيده (SLT)، يك ليزر طراحي شده ويژه يك نور ليزر، انرژي پايين را انتشار مي دهد كه تنها سلول هاي ملانين دار را در شبكه ميله ميله هدف قرار مي دهد. ليزر حرارت مي بيند تا بر باز شدن شبكه اثر بگذارد و نواحي مجاور آسيب نبينند اين براي درمان هاي مجدد چند تايي مجاز است.

عمل آندوسكوپي (ECP) Cyclophotocoagalation فرايند ديگري است كه به كم كردن فشار چشم كمك مي كند اگر تجويز دارو و ترابكول پلاست ليزر موثر نباشند. برعكس ترابكول پلاست ليزر، ECP ليزرهايي به كار مي برد كه تنة مودار (مژگاني) را هدف قرار مي دهد كه مايع سيال را توليد مي كنند. اين باعث مي شود مايع سيال توليد شود و تحت تاثير فشار پايين قرار گيرند.

پايين آوردن خطر كوري تدريجي يا حداقل كاهش ضرر (خطر) تصاعدي در اعصاب بينايي بهترين ميزان جلوگيري است. آن مهم است كه معاينات دوره اي داشته باشيم زيرا كوري تدريجي در ابتدا در خور توجه نيست و عوامل خطرناك ويژه براي مراقبت كردن، نوع، اختلالات پزشكي (درماني) و تاريخچة پزشكي خانواده را شامل مي شوند. كوري تدريجي در آمريكايي هاي آفريقايي و اسپانيايي مخصوصا همرا با افزايش سن معمول تر است. افرادي كه مبتلا به ديابت هستند، عمل چشم دانسته اند نيز بيشتر احتمال دارد كه دچار كوري تدريجي شوند. يك تاريخچه ي خانوادگي در كوري تدريجي يك ديدگاهي است كه شما مي توانستيد كوري تدريجي داشته باشيد. اگر هر يك از اين عوامل در ارتباط با شما باشد، پس شما بايد بيشتر به آزمايش هاي مكرر چشم برويد.