کچلی کشاله ران(Tinea cruris)

33333333333

کچلی کشاله ران یک عفونت درماتوفیتی کشاله ران و پرینه و نواحی پری انال است که به صورت حاد یا مزمن و اغلب اوقات به همراه خارش شدید مشاهده می شود.
ضایعات دارای حاشیه برجسته،ملتهب،قرمز رنگ و حاوی پوسته های خشک اپیدرمی و قرینه هستند.
عامل عفونت اپیدرموفیتون فلوکوزوم است اما گاهی اوقات عفونت توسط تریکوفیتون رابروم و تریکوفیتون منتاگروفایتس هم که همراه با التهاب شدید و پوستول های زیاد است ایجاد می شود.
بیماری در تمام جهان خصوصا مناطق گرمسیر شایع است ودر قسمتهای چین دار بدن خصوصا زیر بغل مشاهده شده است.در مردها بیشتر از زن ها دیده شده است.
کچلی ران ممکن است بصورت اپیدمی در بین سربازان،اسب سواران،ورزشکاران،مدارس شبانه روزی ،و کسانی که از حوله و ملحفه و لباس بصورت مشترک استفاده می کنند دیده شود.
تشخیص کچلی ران:
اگزمای حاشیه دار که حاشیه ان به طور فعال بطرف محیط پیش می رود از خصوصیات کچلی کشاله ران می باشد.اگر ضایعات،ترشح دار و دارای ضایعات اقماری در بیرون ضایعه اصلی باشدعامل بیماری کاندیدا البیکانس است.
کچلی کششاله ران ممکن است با اریتراسما،درماتیت سبورئیک،پسوریازیس،درماتیت تماسی اشتباه گرفته شود که برای تشخیص با توجه به علائم بالینی از روشهای ازمایشگاهی استفاده می نمائیم.در مواردی هم از چراغ وود برای افتراق بین بیماریهای مذکور استفاده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.