گزارشکار آشنایی با قرقره ها

عنوان آزمایش : قرقره ها

هدف:     آشنایی با قرقره های ثابت،متحرک ،ساده ، مرکب، مزیت مکانیکی و موارد استفاده آنها

تئوری:

قرقره ها،قرصهای مدوری هستند که می توانند حول محور مرکزی خود به آسانی بچرخند و روی لبه آنها شیارها یا دندانه های مناسبی برای عبور نخ یا زنجیر ایجاد شده است.

قرقره ها بر دو نوعند: ثابت و متحرک که هر یک را به تنهایی قرقره ساده می گویند و از ترکیب آنها قرقره های مرکب به دست می آید.

قرقره ثابت :

قرقره ثابت همانند اهرم نوع اول، حالت اول (حالت اول، که در آن، تکیه‌گاه درست وسط بازوی محرک و مقاوم است) عمل می‌کند. تکیه گاه در قرقره ثابت در مرکز قرقره قرار دارد. بنابراین در یک طرف قرقره نیروی محرک (نیروی محرک به وسیله طنابی که در دست کارگر است، به بدنه قرقره اثر می کند. یعنی نقطه اثر نیروی محرک بر روی محیط قرقره عمل می‌کند نه در دست کارگر.) و در طرف دیگر قرقره، نیروی مقاوم وجود دارد. (نیروی مقاوم وزنه‌ای است که به سر دیگر طناب وصل است و نقطه اثر آن بروی محیط قرقره است.) در نتیجه بازوی محرک قرقره ثابت با بازوی مقاوم آن با هم برابرند. پس قرقره ثابت علاوه بر انتقال نیرو، فقط با تغییر جهت نیرو به ما کمک می‌کند.                 قرقره ثابت LE = LR

قرقره متحرک:

اما در قرقره متحرک، نیروی مقاوم در مرکز قرقره اثر می‌کند، و تکیه‌گاه در شیار قرقره (روی محیط قرقره) اثر می‌کند. نیروی محرک از طریق طنابی که در دست کارگر است، در شیار دیگر قرقره اثر می‌کند. بنابراین قرقره متحرک درست مانند اهرم نوع دوم است که در آن نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه‌گاه قرار دارد. در این حالت چون بازوی محرک دو برابر بازوی مقاوم است، بنابراین علاوه بر انتقال نیرو با افزایش نیرو به ما

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – قرقره ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.