گزارشکار بررسی عدد رینولدز در جریان آرام و مغشوش

بررسی عدد رینولدز در جریان آرام و مغشوش

شرح آزمایش:

در این آزمایش جریان در لوله ها مورد بررسی قرار می گیرد . جریان در لوله ها بستگی به نسبت نیرو های اینرسی و نیرو های حاصل از لزجت دارد که توسط عدد رینولدز نشان داده می شود . که سه حالت وجود دارد .

۱- جریان ورقه ای : لایه های مایع بدون اینکه با هم مخلوط شوند روی هم میلغزند یعنی نیروی لزجت نسبت به نیرو های اینرسی غالبیت داشته و عامل تعیین کننده می باشد .

۲-در این حالت لایه های مایع با هم مخلوط می شوند . و نیروی لزجت نسبت به نیروهای اینرسی غالبیت خود را ازدست می دهد .

۳-جریان واسط : حد واسط میان این دو می باشد . که ما فقط دو حالت اول را مورد بررسی قرار می دهیم .

برای تشخیص این حالت از عدد رینولدز استفاده می کنیم .

که در اعداد کمتر از ۲۰۰۰ جریان آرام بوده و در اعداد بیشتر از ۴۰۰۰ جریان مغشوش می باشد . اعداد رینولدز بین ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ جریان حد واسط می باشد .

و به این خاطر هر چه عدد رینولدز کوچک شود از بزرگ شدن نیروی اصطحکاک ناشی از لزجت و کوچک شدن نیروی اینرسی و به همان نسبت دور شدن از اغتشاش خبر می دهد .

 

هدف آزمایش

مطالعه جریان آرام و مغشوش در لوله و اندازه گیری مقدارافت و ضریب اصطحکاک در هر حالت .

 

شرح آزمایش

آب توسط یک منبع با ارتفاع ثابت ( آرام ) و یا لوله ای مستقیم در خروجی پمپ (مغشوش ) وارد لوله ای نازک شده که مشخصات آن ۲َA=720mm، D=4mm می باشد . در ابتدا وانتهای این لوله دو مانومتر قرار گرفته است . که برای اندازه گیری فشاردر جریان مغشوش به کار می رود . در انتهای لوله نیز یک شیر سوزنی شکل قراردارد که برای کنترل دبی از آن استفاده می کنیم . که ما در این آزمایش برای یک دبی ثابت ۱۵۰ میلی لیتر زمان رسیدن به این دبی را اندازه گیری می کنیم .

روش انجام آزمایش

ادامه و متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – رینولدز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *