گزارشکار جريان در سرريز

جريان در سرريز
تئوري آزمايش
يکي از کاربرد هاي مهم سرريز ها کنترل ارتفاع و حجم آب درياچه ي پشت سد مي باشد . سرريزها با ايجاد روابطي بين دبي و عمق جريان امکان اندازه گيري مقدار آب را فراهم مي کنند .
دبي آب عبور نموده از سرزير بستگي به مشخصات و شکل آن دارد و متناسب با ارتفاع پشت سرريز مي باشد :

که Q دبي جريان و H ارتفاع پشت سرريز مي باشد .
سرريز مستطيلي
دبي تئوري

دبي واقعي

سرريز مثلثي

دبي تئوري

دبي واقعي

روش انجام آزمايش
ابتدا پمپ را روشن کرده تا آب وارد کانال شود سپس وارد مخزن پشت سرريز شود . اکنون ارتفاع آب در سرريز را بوسيله خط کش اندازه گيري مي کنيم به اين صورت که خط کش را در زاويه سرريز V شکل قرار مي دهيم . . ارتفاع آب H را مي خوانيم و زمان را اندازه ميگريم که با اين دو مي توان دبي را بدست آورد . ارتفاع ثابتي که انتخاب کرديم10cm بود در نتيجه حجم ما شد m3 =0.030785 10x47x65.5 : که آنرا در پنج فشار بدست آوريم .

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – جریان سرریز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *