گزارشکار و شرح آزمایش دستی AST یا تست کبدی sgot

AST

GOT)AST , (SGOT)ALT) ، آمینو ترنسفرازهایی هستند که اندازه گیریشان در بررسی سکته ی قلبی و به ویژه برای بررسی بیماری های کبدی مورد استفاده است.

شرایط نمونه و بیمار:

نمونه ی سرم یا پلاسما مورد استفاده است .فعالیت روزانه تاثیر چشمگیری در میزانشان ندارد. اما همولیز باعث افزایش شدید AST میشود،چرا که به میزان زیاد در گلبول های قرمز وجود دارد.مصرف برخی داروها از جمله استاتین ها باعث تغییر مقادیر در میزانشان میشود.

تئوری آزمایش:

درون معرف کار آمینو اسید مربوطه(Alanine یا Aspartate) به همراه پیریدوکسال فسفات(PLP) وجود دارد.

با اضافه کردن معرف به نمونه،آمینوترنسفراز های موجود در نمونه،اسید آمینه را در حضور PLP به α کتواسید مربوطه (Pyruvate &  Oxaloacetate) تبدیل میکنند. بنابراین میزان پیروات یا اگزالواستات تولیدی با میزان ALT  و AST برابر است.

که میزان پیروات تولیدی برای ALT و میزان اگزالواستات تولیدی برای AST را به دو روش شیمیایی و آنزیمی میتوان اندازه گرفت:

روش شیمیایی(Reitman-Frankel):

اساس آن،اندازه گیری α کتواسیدهای تولیدی در واکنش قبلی است، که با  ۲,۴Dinitrophenylhydrazine ترکیب میشود:

متن کامل در فایل ورد زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – ast

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *