گزارش کار آزمایش خمش نامتقارن

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح,گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح خیز تیرهای خمیده,آزمایش خیز تیرهای مستقیم,تئوری آزمایش خیز تیرهای خمیده,خمش نامتقارن چیست,گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح مکانیک

عنوان آزمایش : خمش نامتقارن

هدف آزمایش : تعیین محورهای اصلی یک مقطع با استفاده از تئوری خمش

تئوری آزمایش : در قسمت اول روابطی را برای تبدیل ممان اینرسی سطوح در دوران محورهای مختصات ارائه می دهیم و در ادامه کار به بحث خمش کج ( نا متقارن ) خواهیم پرداخت.

طبق تعریف ممان اینرسی  و ممان اینرسی حاصل ضرب  یک سطح توسط روابط زیر به دست می آیند :

برای شکل زیر فرض می کنیم مقادیرو معلوم باشد .

حال فرض می کنیم که دستگاه مختصات    تحت یک دوران مثبت یعنی در خلاف جهت غقربه های ساعت به اندازه ی زوایه  بچرخد و در وضعیت  جدید  قرار گیرد. در نتیجه می توانیم تبدیلات زیر را برای مختصات یک جزء سطح  در دو دستگاه بنویسیم :

همچنین از روی شکل بالا می توان روابط زیر را هم نوشت :

با استفاده از روابط بالا می توان روابط زیر را نوشت :

روابط فوق ممان های اینرسی در دستگاه جدید   را به ممان های اینرسی در دستگاه قدیم    ربط می دهند. دستگاه   از دوران دستگاه  به اندازه ی به دست آمده است. طبق قرارداد جهت مثبت دوران در خلاف جهت عقربه های ساعت در نظر گرفته می شود.

اگر مشتق  یا   نسبت به  را مساوی صفر قرار دهیم مقداری از  که به ازای آن   یا  حداکثر و یا حداقل می شود به دست می آید. پس داریم :

از معادله بالا دو مقدار برای که با یکدیگر به اندازه ی تفاوت دارند حاصل می شود. در نتیجه جواب های  با یکدیگر به اندازه ی یا  تفاوت دارند. یکی از این مقادیر مربوط به محور ممان اینرسی….

 

متن بالا خلاصه و ناقصی از ابتدای این گزارش کار بود،جهت دریافت گزارش کار کامل با فرمت word در ۱۹ صفحه همراه با فرمول ها و محاسبات و نمودار ها می باشد.برای دانلود به لینک زیر مراجعه بفرمائید.

RIAL 10,000 – خرید