گزارش کار آزمایش کلسترول خون

گزارش کار آزمایش کلسترول خون
عنوان آزمایش : کلسترول خون

اساس و هدف آزمایش : تعیین غلظت کلسترول در سرم

مقدمه
کلسترول در بدن انسان به دو صورت کلسترول آزاد و کلسترول استریفیه وجود دارد. کلسترول استریفیه، کلسترولی است که با اسید های چرب به ویژه غیر اشباع متصل شده است. مقدار کلسترول های استری در پلاسما و لنف بیش از کلسترول آزاد می باشد؛ ولی در گلبول های قرمز، ماهیچه ها، کبد و سایر بافت ها مقدار آزاد آن بیشتر است. آنزیم های موجود در کبد و پانکراس وسرم، واکنش استری شدن و انتقال کلسترول را بر عهده دارند.
کلسترول معمولا در سرم یا پلاسمای خون وریدی که به صورت ناشتا از بیمار گرفته میشود، اندازه گیری می شود.
PH مناسب برای این آنزیم در کبد و پانکراس 7/4 تا 1/6 میباشد. نسبت کلسترول استریفیه به کلسترول آزاد اهمیت دارد. معمولا کلسترول آزاد  کلسترول تام و مقدار کلسترول استریفیه  کلسترول تام میباشد.
کبد عضو سنتز و تنظیم کننده مقدار کلسترول و دفع کننده آن نیز می باشد. هورمون ها نقش مؤثری در متابولیسم کلسترول دارند؛ مثلا هورمون های تیروئید (تیروکسین) در کاهش کلسترول مؤثر میباشد.
درهیپرتیروئیدیسم کلسترول پلاسما کاهش یافته و بالعکس در هیپوتیروئیدیسم افزایش میابد. بنابراین اندازه گیری کلسترول پلاسما برای بررسی کار غده تیروئید به کار می رود. هورمون های استروژنیک، سنتز و خروج کلسترول را تسهیل نموده و موجب کم شدن مقدار آن در پلاسما میشود. به همین دلیل مقدار کلسترول در زنان قبل از یائسگی در پلاسما کمتر از مردان و در زنان یائسه معادل مردان میباشد.
مقدار کلسترول پلاسما یا سرم در اوایل بیماری های کبدی افزایش یافته و در بیماری های مزمن کبدی کم میشود. در بیماری های مربوط به انسداد مجاری صفراوی مقدار کلسترول پلاسما افزایش می یابد.
بیماری دیابت، اغلب با افزایش کلسترول پلاسما همراه است. میزان کلسترول خون متناسب با شدت و پیشرفت بیماری قند میباشد. هر چه مقدار کلسترول پلاسما زیادتر باشد بیماری قند شدیدتر است.در این حالت با آن که کلسترول در کبد کمتر ساخته میشود؛ به علت عدم خروج آن از کبد در بدن مانده و موجب افزایش در پلاسما میشود.
انواع روش های اندازه گیری کلسترول در خون :
روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری کلسترول وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد.

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز :
روش کار :
ابتدا در یک لوله ی آزمایش مقدار 1ml معرف 1 (محلول آنزیمی بود که تمام اجزای واکنش فوق را در بر میگیرد) و حدود 10 آب مقطر میریزیم و آن را بلانک مینامیم. در لوله ی دیگری حدود 1ml معرف 1 را به همراه 10

متن کامل و ادامه در فایل word زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – کلسترول خون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *