گزارش کار اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

همان طورکه میدانیم اسپکتروسکوپی مولکولی به چند دلیل دارای جذب در ناحیه ی uv_vis است :

۱)هم ترازی اوربیتالها

۲)اوربیتالهای D, F

۳) کمپلکسهای انتقال بار که ایجاد رنگ می کنند.

(در این کمپلکسها الکترون از لیگاند به فلز می رود)

در این آزمایش مواد رنگی را اندازه گیری میکنیم.

تذکر: لازم نیست نمونه دراین آزمایش اتمی گردد.

دقت شود آهن II به رنگ سبز و آهن III به رنگ زرد میباشد ولی آهن را بر اساس رنگ اندازه گیری نمی کنیم ، زیرا ضریب جذب مولاری آهن کم است.

برای آنکه آهن رنگ قابل تشخیص داشته باشد ، و بتوانیم غلظتهای کم آهن را اندازه گیری کنیم با فنانترولین واکنش می دهیم .(رنگ آن قرمز خونی خواهد شد)

Fe +phen——————–Fe (phen)

تذکر:

آهن II با فنانترولین قرمز خونی رنگ میشود اما آهن III هیچ رنگی به جای نمیگذارد.

محلولهایی که در این آزمایش احتیاج داریم :

۱)۲۵۰ سی سی محلول مادر آهن ۱۰ مولار

۲)محلول فنانترولین ۱۰ مولار

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *