گزارش کار اندازه گیری سدیم در آب

(اندازه گیری سدیم در آب)Flame Photo meter

اساس کار این دستگاه این است که یک عنصر را تهییج کرده و الکترون از یک تراز به تراز بالا تر می رود و در نتیجه ناپایدار می شود.

و در ادامه الکترون به ترازپایین برگشته و انرژی آزاد میکند.

انرژی موجود به صورت گرما و نور آزاد می شود.

که در این صورت نور نشر شده اندازه گیری می شود که آن را نشر اتمی گویند.

شرح آزمایش:

در این آزمایش احتیاج به یک سری محلول با غلظت متفاوت سدیم داریم.

مراحل:

۱)۵۰۰ سی سی محلول ۱۰۰۰ ppm کلرید سدیم را تهیه می کنیم.

۲)سپس از محلول ۱۰۰۰ppm تهیه شده محلول ۱۰۰ppm  ساختیم بطو ربکه ۴ بالن ژوژه را برداشته و ۱۰ سی سی از محلول را برداشته و به حجم ۱۰۰ می رسانیم. (  ۱۰۰ سی سی محلول ۱۰ ppm ، ۱۰۰ سی سی محلول ۵ ppm،۱۰۰ سی سی محلول ۲ ppm)

۳) محاسبات مربوطه را انجام می دهیم.

۴)هریک از نمونه ها را و همچنین آب شهر را توسط مهپاش دستگاه Flame  photo meter تست کرده و پس از ثابت شدن سیگنال دستگاه آن  را گزارش می کینم.

۵)نمودار کالیبراسیون را ترسیم میکنیم بطوریکه قسمت افقی آن غلظت و قسمت

متن کامل همراه با نمودار و فرمول در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *