گزارش کار تجزیه کیفی ادرار

گزارش کار تجزیه کیفی ادرار در فایل word در انتهای مطالب شامل موارد ذیل می باشد.بررسی وجود کلرور در ادرار.بررسی وجود اوره در ادرار.بررسی وجود اسید اوریک در ادرار.بررسی وجود کراتینین در ادرار.بررسی وجود کلسیم در ادرار.بررسی وجود قند در ادرار.بررسی وجود پروتئین در ادرار

گزارش کار تجزیه کیفی ادرار

دو اندام لوبیایی شکل به نام کلیه ، دو لوله به اسم میزنای ، بخش کیسه مانند مثانه و مجرای خروج ادرار کلیه از واحد های عملی به نام نفرون تشکیل شده است. سر هر نفرون تقریبا قیفی شکل بوده و کپسول بومن نامیده می شود . بعد از کپسول بومن ، لوله پیچیده نزدیک ، لوله هنله و لوله پیچیده دور قرار دارد.

انواع نفرون:

۱-قشری:حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از نفرون ها را تشکیل می دهد و در خارجی ترین قسمت کورتکس قرار دارد.

۲-پهلو مرکزی:بسیار دور تر از کورتکس قرار می گیرند . به واسطه قوس هنله بلند قابل تشخیص اند .در جانوران مناطق خشک بیشتر است.

مواد وارد شده از خون ترکیبی شبیه پلاسما دارد که شامل آب و همه یون ها می باشد.

تفاوت ادرار اولیه در عدم وجود سلول خونی و کمتر بودن پروتئین می باشد. در ادامه مواد مورد نیاز بدن از جمله :k+ ، Na+، آب و گلوکز و مواد درشتی مانند کراتین، H+ ،  دارو ها که در خون مانده اند به آن دفع می شوند(ترشح).

PH ادرار مساوی ۷ می باشد  که به رژیم غذایی بستگی دارد مقدار آن در اثر مصرف غذاهایی مانند گوشت و شیر و تخم مرغ کم و در پی خوردن غذاهایی مانند سبزی و میوه زیاد می شود همچنین اسیدیته ادرار در پی ماندن بیش از حد ، کاهش می یابد زیرا در پی فعالیت آنزیم اوره آز  باکتری ها ، اوره تجزیه می شود و به آمونیاک تبدیل می شود و رنگ آن بی رنگ متمایل به زرد می باشد.زردی ناشی از اوروبیلین ایجاد می شود.

ادرار شامل آب ، مواد معدنی، برخی مواد آلی، اوره می  باشد

 

وسایل و مواد مورد نیاز برای تمام آزمایشات:

اسید نیتریک- نیترات نقره – اوره %۱ – فنول فتالین- اوره آز- بشر – چراغ الکلی- محلول آمونیاک – سود٪۱۰ – اسید پیکریک – معرف سالکوویچ

آزمایش شماره ۱

عنوان آزمایش: بررسی وجود کلرور در ادرار

روش کار

Cc۳ ادرار را در یک لوله آزمایش می ریزیم و چند قطره اسید نیتریک بدان اضافه می کنیم . بعد از آن چند قطره نیترات نقره….

ادامه در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید