گزارش کار تعیین نقطه ذوب و جوش نفتالین و اتانول

گزارش کار شیمی آلی نقطه جوش,تعیین نقطه جوش به روش تقطیر,عوامل موثر بر نقطه جوش,تعیین نقطه جوش به روش تقطیر ساده,تعیین نقطه جوش به روش میکرو,
تعریف نقطه جوش,نتیجه گیری آزمایش تعیین نقطه جوش

نقطه ذوب
نقطه ذوب درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، ماده جامد به مایع تبدیل شود (درجه حرارتی که در آن فشار بخار مایع با جامد برابر گردد). در تمام مدت ذوب درجه حرارت ثابت میماند و در این درجه حرارت دو فاز در حال تعادل هستند. وجود ناخالصی در یک ماده، نقطه ذوب آنرا پایین می آورد و مخلوط دو ماده، دارای نقطه ذوبی پایین تر از هر کدام از دو ماده اولیه است.
دامنه ذوب، دمائی است که ترکیب شروع به مایع شدن میکند تا دمایی که به طور کامل مایع میشود. ترکیب خیلی خالص دامنه ذوب ۵/۰ درجه یا کمتر دارد. دامه ذوب ترکیبات خالص معمولی ۲-۱ درجه است.  خلوص ترکیب از دو طریق مشخص میشود: اول اینکه ماده خالصتر نقطه ذوب بالاتری دارد، دوم اینکه ماده خالصتر دامنه ذوب کمتری دارد یعنی بین درجه حرارت شروع و پایان ذوب اختلاف کمتری وجود دارد.
تعیین نقطه ذوب صحیح یک ترکیب آلی احتیاج به ماده کافی دارد تا با سرد و گرم کردنهای متناوب بتوان در بین فازهای مایع و جامد تعادل برقرار کرد و درجه حرارت آنرا اندازه گرفت. مقدار ماده ای که برای این عمل لازم است غالبا بیشتر از مقداری است که شیمیدان در دسترس دارد. از اینرو روشهای میکرو که چندان دقیق نیستند ولی احتیاج به مقدار ناچیزی از نمونه دارند و آسان هم هستند توسعه یافته اند. یکی از متداولترین روشها، استفاده از لوله مویین است. در کلیه روشهای میکرو نقطه ذوب را به صورت حدود تغییرات ذوب اندازه میگیرند. این حدود شامل درجه حرارتی است که عمل ذوب نمونه شروع میشود و بعد خاتمه می یابد.
در اندازه گیری نقطه ذوب با لوله مویین از گرم کن های گوناگونی استفاده میشود. این گرم کن ها از یک بشر ساده که محتوی مایعی با نقطه جوش بالاست و با چراغ گاز گرم و با دست همزده میشود، شروع شده و به وسایل کاملی میرسد که با الکتریسیته گرم میشود و بطور مکانیکی به هم میخورد.

وسایل مورد نیاز:

لوله آزمایش،لوله موئین،ترمومتر،گیره،سه پایه، توری، بشر، پودر نفتالین، پارافین مایع، چراغ، کبریت
بخش عملی
تعیین نقطه ذوب یک نمونه
مقدار کمی نفتالین پودر شده را در روی یک شیشه ساعت کوچک میگذاریم (در صورتی که نمونه به صورت پودر نباشد با هاون چینی آنرا کاملا پودر می کنیم)، یک لوله مویین کاملا تمیز برداشته و به وسیله شعله طرف غیر رنگی آنرا کاملا مسدودمی نمائیم و چند بار نوک باز لوله مویین را آهسته به داخل جسم جامدمی زنیم. با برگرداندن لوله و با زدن سریع انتهای بسته لوله بر روی یک سطح محکم میتوان جسم جامد را به طرف انتهای بسته لوله هدایت کرد. جسم باید در انتهای بسته لوله کاملا متراکم شود. بهترین راه انجام این کار آن است که در خاتمه لوله مویین را از درون یک قطعه لوله شیشه ای بزرگتر که تقریبا به طول ۶۰ سانتیمتر باشد، بر روی سطح محکمی رها میکنیم نمونه باید به اندازه ای باشد که پس از عمل تراکم لوله…..

ادامه و متن کامل گزارش کار در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید